Jak se počítá sirotčí důchod důchod, když zemřelý žádný důchod nepobíral?

Otázka:

Dobrý den, jak lze vypočitat sirotčí důchod na 3 nezletilé děti, když zemřelému bylo 37 let a tudíž nepobíral důchod, ale byl zaměstnaný? Děkuji.

Odpověď:

Jak se počítá sirotčí důchod důchod, když zemřelý žádný důchod nepobíral?

Jakým způsobem se počítá sirotčí důchod, máme popsáno v tomto článku. V případě, že zemřelý v tomto věku nepobíral žádný (invalidní důchod), postupuje Česká správa sociálního zabezpečení tak, že ke dni úmrtí spočítá výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod), na kterou by měl zemřelý k tomuto dni nárok a z této výše následně spočítá sirotčí důchod (základní výměra 2.400 Kč + 40 % z procentní výměry invalidního důchodu zemřelého).

Obávám se, že tohoto výpočtu není žádný laik schopen.