Jak se dozvím, zda mi nebyly mé vysoké výdělky nezohledněny, kvůli souběhu zaměstnání v době péče?

Otázka:

Před vznikem nároku na SD jsem byla pečující osobou o sestru ve III. stupni závislosti. Při tom jsem za.pomoci příbuzných pracovala a měla nejvyšší výdělky v životě. Poslední půl rok už jsem musela zůstat doma-počítala jsem tedy, že mi bude započten jako náhradní doba jen ten půlrok. Slečna na soc. -při sepsání žádosti o důchod žádala doložit rozhodnutí za všechny roky. Nyní mám obavy zda jsem při výpočtu výše SD nepřišla o zápočet nejlepších výdělků, neboť mi nechyběly žádné doby pojištění, ale výši důchodu mám jen jako lidé s výdělky nižšími i o 15 tisíc měsíčně. Jak se dozvím zda mi nebyly mé vysoké výdělky nezohledněny kvůli souběhu zaměstnání v době péče i když jsem je vyloučit nechtěla a naopak jsem se dřela a honila i při péči abych získala co nelepší příjmy pro výpočet dúchodu, Jak mohu docílit případnou nápravu? Z rozhodnutí o důchodu to nepoznávám. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se dozvím, zda mi nebyly mé vysoké výdělky nezohledněny, kvůli souběhu zaměstnání v době péče?

Součástí rozhodnutí o přiznání důchodu je osobní list důchodového pojištění, na kterém máte uvedeny vyměřovací základy (výdělky) a vyloučené doby, které byly v jednotlivých letech zhodnoceny. Stačí se tedy podívat do toho osobního listu, najít si příslušný rok a na tomto řádku by měl být uveden výdělek z vašeho zaměstnání. I když nemohu vyloučit chybu v rozhodnutí, ČSSZ vám sama od sebe vyloučenou dobu namísto vyměřovacích základů nezhodnotí.

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy a vyloučené doby od roku 1986 do roku předcházejícímu roku přiznání důchodu. To, že měl někdo nižší výdělky před přiznáním důchodu, nemusí znamenat, že bude mít i nižší důchod, protože v dřívějším období mohl mít výdělky naopak vyšší.