Dozví se ČSSZ o tom, že mám požádáno v Německu o invalidní důchod?

Otázka:

Dozví se ČSSZ o tom, že mám požádáno v Německu o invalidní důchod? Pracuji v SRN nepřetržitě už od r. 2001.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dozví se ČSSZ o tom, že mám požádáno v Německu o invalidní důchod?

Pokud jste v žádosti o invalidní důchod v Německu uvedl, že jste byl výdělečně činný také v Česku, pak německý nositel pojištění bude u ČSSZ vyžadovat potvrzení český dob pojištění. Tím se ČSSZ dozví o vaší žádosti o důchod.