Jak požádat o změnu data přiznání důchodu?

Otázka:

Vážený pane,
nakonec jsme stáhli podanou přihlášku k důchodovému pojištění za rok 2019 (diskuze možná nebyla) a nyní zvažujeme další možnosti. Proto Vás poprosím i v této fázi o radu – ještě máme tři týdny na odvolání aj.
Za asi nejjednodušší pokládám požádat o přiznání předčasného starobního důchodu k 11. 1. 2020. Tento důchod by byl asi i o 430 Kč vyšší než původně přiznaný důchod po valorizaci 2020. Pouze se obávám, aby v této fázi nedošlo k ukončení invalidního důchodu 1. stupně, který muž pobírá (předčasný SD přiznán k 11. 10. 2019, rozhodnutí doručeno 22. 11. 2019). A taky o to, aby se zohlednily nově parametry (předčasně jen už o 5×90 dní, nárůst koeficientu pro osobu již dříve pobírající důchod, vyšší základní výměra důchodu i redukční hranice). Takže mi jde o formu, jakou to učinit, pokud je dobré to řešit takto. Údajně máme napsat dopis, ve kterém žádáme o posunutí data, a zároveň v dopise požádat, aby byl po tuto dobu nadále vyplácen invalidní důchod, nicméně na dotaz, zda má jít o námitku, žádost o posunutí data, či zpětvzetí, jsem už odpověď nedostala.
Velice děkuji za pomoc

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak požádat o změnu data přiznání důchodu?

O změnu data přiznání lze požádat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu (§ 86 odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb.). Když o tuto změnu požádáte a ČSSZ ji provede, vše bude tak, jako by se už původní žádost o důchod uplatnila s tímto datem přiznání. Bude přesně takové krácení, jaké má k tomuto datu u předčasného důchodu být, do předcházejícího dne bude náležet invalidní důchod, výpočet bude proveden s parametry výpočtu v roce 2020 atd. V tomto směru se nemusíte ničeho bát a o nic z toho nemusíte v žádosti o změnu data přiznání důchodu žádat.

Tuto žádost by s vámi měli sepsat na vaší PSSZ, ale můžete si ji uplatnit svým dopisem (neexistuje formulář této žádosti). Mimo adresních údajů ČSSZ a vašich identifikačních údajů stačí uvést:

Rozhodnutím ČSSZ ze dne ……., čj. ……. mi byl přiznán starobní důchod dle § 31 zákona č. 155/1995 Sb. V souladu s ustanovením § 86 odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. žádám o změnu data přiznání důchodu na 11. 1. 2020.
(podpis)

Námitku nepodávejte (ČSSZ rozhodla tak, jak jste žádali – není co namítat). Stejně tak je zbytečná brát žádost zpět a žádat znovu – od toho je v zákoně institut změny data přiznání důchodu.