Jak ovlivňuje chybějící doba pojištění výši invalidního důchodu u mladého invalidy?

Otázka:

Dobrý den, dcera ročník 1995 ze zdravotních důvodů přerušila studium na LF k 1.2.2018.Nyní je tedy nemocná, nemůže se hlásit na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání a není ani studentka. Protože nevíme, jak zdravotně na tom bude, musíme počítat s možným invalidním důchodem. Vím, že povinost registrace v důchodovém systému nemá, ale ovlivňuje to jistě výši ID.Jak postupovat?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak ovlivňuje chybějící doba pojištění výši invalidního důchodu u mladého invalidy?

Jakým způsobem se v těchto případech (u mladých do 28 let) počítá invalidní důchod, vysvětluji v článku o ochranném výpočtu invalidních důchodů. Dokud mezi 18. rokem věku a vznikem nároku na invalidní důchod nechybí více než jeden rok doby pojištění, žádný problém nevzniká. Pokud by však měl chybět více než jeden rok pojištění, jde o zásadní rozdíl ve výpočtu a např. u invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně bývá místo 10.601 Kč přiznán důchod v minimální výši, která činí 3.470 Kč. V případě potřeby je možné využít dobrovolné důchodové pojištění.