Jak namítnout podjatost posudkového lékaře?

Otázka:

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou a dotazem, jakým způsobem, kde a u koho konkrétně mám žádat abych byl posouzen při kontrole invalidity na jiném referátu LPS při jiné OSSZ z důvodu podjatosti posudkového lékaře, podotýkám po obdržení pozvánky na kontrolu, tedy před jejím konáním, podjatost posudkových lékařů mnohdy existuje a následné námitky jsou smetávány se stolu, jiný posudkový lékař na stejném referátu LPS při stejné OSSZ vzhledem ke zkušenostem z minulosti nic něřeší, jdou si na ruku, kapři si rybník nikdy nevypustí.Znám případy kdy takhle posuzovaní naopak uspěli a simulanty rozhodně nebyli, kontrol na jiných referátech LPS se i osobně účastnili, i když vy tenhle způsob nazýváte poněkud kverulantským a málo pravděpodobným, není tomu tak!Nikdo z posuzovaných mi ale pořádně neřekl jak dosáhl posouzení na jiné OSSZ, lidé se bojí a raději mlčí, když uspějí, posudky jsem ale viděl na vlastní oči, čili nejde o žádný výmysl, byli z ne místně příslušných referátů LPS vztahujících se k pobytu posuzovaného.O těchto konkrétních věcech se ale nikde velice nepíše, skutečnosti ale dokazují, že původní posudky byli skutečně podhodnocené, znám dva tyto případy invalidity a jeden případ s posouzení nároku na průkaz ZTP, ten taktéž uspěl, místně příslušný referát LPS přiznal jen průkaz TP, jak je možné že tohle se děje, připadá Vám to normální, legistlativa je přeci všude stejná, nebo snad ne?
Předem Vám moc děkuji za fundovanou odpověd,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak namítnout podjatost posudkového lékaře?

Informaci, že posudkové lékaře místně příslušné OSSZ považujete za podjaté, stačí naspat volně psaným dopisem, který zašlete na tuto místně příslušnou OSSZ. Pokud bude námitka podjatosti uznána, posoudí posudkový lékař z jiné OSSZ. Námitku podjatosti zašlete před konáním kontrolní lékařské prohlídky (KLP).

Pokud vy znáte dva případy, které byly po uplatnění podjatosti úspěšní, tak já zase znám desítky případů, kdy takovýto postup k ničemu nevedl. V tomto není možné zobecňovat. Je naivní si myslet, že posudkový lékař z jiné OSSZ dychtí po „shození“ posudku svého kolegy.