Co mohu dělat, pokud nesouhlasím se zhodnocením zdravotního stavu posudkovým lékařem?

Otázka:

Po srovnání položky v příloze vyhlášky č. 359/2009 Sb., podle které mě posuzoval lékař a zprávou z vyšetření od odborného lékaře jsem zjistil, že mi posudkový lékař zhodnotil můj zdravotní stav ne zcela objektivně a nesouladu s vyšetřením od odborného lékaře. Mám na vás 2 otázky: Co mohu v takovémto případě dělat? Mám možnost, po podání opětovné žádosti o invalidní důchod, jít k jinému posudkovému lékaři? Děkuji za odpovědi.

Odpověď:

Co mohu dělat, pokud nesouhlasím se zhodnocením zdravotního stavu posudkovým lékařem?

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o (ne)přiznání invalidního důchodu, můžete proti němu podat v zákonné lhůtě námitky.

Žadatelé o invalidní důchod si nemohou vybírat posudkového lékaře, který bude posuzovat jejich zdravotní stav. Můžete o to požádat, ale nemusí vám být vyhověno.

Jedinou oficiální cestou by byla namítaná podjatost posudkového lékaře, které však musí být zdůvodněná.