Jak je to s přepočítáváním výše invalidní důchodu po doplacení si sociálního pojištění za období studia?

Otázka:

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak je to s přepočítáváním výše invalidní důchodu po doplacení si sociálního pojištění za období studia, které se nezapočítávalo do náhradní doby. O přepočet si člověk musí požádat sám nebo se tak děje automaticky? Také by mě zajímalo, od jakého data by ke zvýšení důchodu došlo (např. zpětně, od 1. 1. následujícího roku příp. od jiného pozdějšího data). Rozhodnutí o přiznání důchodu mi prozatím nedorazilo (jen oznámení, že mi nejbližší době bude zřízena výplata ID v prozatímní výši (jedná o nedokončené mezistátní důchodové řízení). Někde jsem četl, že je vhodné doplatit tyto chybějící roky před vydáním rozhodnutí. Bohužel nyní nedisponuji potřebnou finanční částkou. Teoreticky bych si mohl peníze vypůjčit, ale zdá se mi „bezpečnější“ doplatit výše zmiňované období studia až později z vlastních prostředků. Rád bych Vás v této souvislosti požádal o radu.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak je to s přepočítáváním výše invalidní důchodu po doplacení si sociálního pojištění za období studia?

Dobrovolné důchodové pojištění se stává dobou pojištění až dnem jeho doplacení (§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.), tj. dnem, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet okresní správy sociálního zabezpečení. K přepočtení důchodu díky zhodnocení další doby a příp. i vyměřovacích základů tedy dojde až od tohoto data a až od tohoto data bude důchod doplacen.

Pokud byste dobrovolné důchodové pojištění doplácel v průběhu současného řízení, měla by OSSZ údaje o zaplacení dobrovolného důchodového pojištění zaslat ČSSZ, která ho při výpočtu důchodu zhodnotí. Jestliže byste dobrovolné důchodové pojištění doplácel později (po vydání rozhodnutí), měla by s vámi OSSZ sepsat žádost o zhodnocení této doby.

Ještě bych upozornil, že v případě, že budete doplácet dobu studia, která se hodnotí jako vyloučená doba, bylo by vhodné požádat o to, aby se vám nehodnotily nízké vyměřovací základy z dobrovolného důchodového pojištění, ale i nadále vyloučené doby (vyloučené doby budou velmi pravděpodobně výhodnější než tento vyměřovací základ). Pokud o toto nepožádáte, vyměřovací základ bude mít přednost před vyloučenou dobou.