Jak hodně ovlivní budoucí důchod 5 let bez pojištění?

Otázka:

Jak hodně ovliuvní budoucí duchod 5let bez pojištění?Mám takovou mezeru,kterou si budu moc doplatit – evidence na úřadu práce.
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak hodně ovlivní budoucí důchod 5 let bez pojištění?

To se může docela podstatně lišit v závislosti na ostatních dobách pojištění a především na získaných vyměřovacích základech (výdělcích) v ostatních obdobích. Obecně může pět chybějících let pojištění a stejná doba, po kterou nejsou zhodnoceny žádné vyměřovací základy ani vyloučené doby, ovlivní výši starobního důchodu o 1.000 Kč až 2.000 Kč. Může to ale být i více i méně v závislosti na konkrétním případu. Myšleno u v současnosti přiznávaných důchodů.