Jak dlouho je vyplácen obnovený vdovský důchod?

Otázka:

Jak dlouho je vyplácen obnovený vdovský důchod? Děkuji.

Odpověď:

Jak dlouho je vyplácen obnovený vdovský důchod?

Obnovený vdovský důchod je vyplácen po dobu, po kterou vdova splňuje podmínky, pro které byl opětovně přiznán, příp. jinou podmínku stanovenou zákonem.

Pokud dochází k opětovnému přiznání vdovského důchodu z důvodu dosažení určitého zákonem stanoveného věku, jak je tomu ve vašem případě, obnovený vdovský důchod vyplácen trvale. K odejmutí vdovského důchodu by došlo, pokud by se vdova opět vdala.

Tento dotaz navazuje na tuto otázku do důchodové poradny.