Invalidní důchodce: Otázky k dohodě o pracovní činnosti těsně před důchodem

Otázka:

Po dlouhodobé PN mě byl v srpnu 2015 přiznán ID 2. stupně. Zaměstnavatel mě umožnil pracovat formou “home office” do konce kalendářního roku. Ze zdravotních důvodů jsme dohodou ukončili pracovní poměr k 31. 12. Chtěl jsem se k tomuto datu zaregistrovat na ÚP (jsem ročník 1954 a odchod do st. důchodu mám listopad 2017). Stejným zaměstnavatelem mě ale byla od 1. 1. 2016 nabídnuta práce na DPČ (všechny náležitosti DPČ znám). A teď, pokud dovolíte dotazy: mohu se na ÚP zaregistrovat až po případném ukončení DPČ? Bude mě poté náležet podpůrčí doba 11 měsíců? Nebude pro mě podpora a případně i st. důchod (díky nižšímu přijmu u DPČ ) výrazně nevýhodný? Děkuji předem za případnou odpověď.

Odpověď:

Invalidní důchodce: Otázky k dohodě o pracovní činnosti těsně před důchodem

Vzhledem ke způsobu výpočtu starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu (vysvětlen zde), nebude už mít zaměstnání vykonávané v rámci DPČ vliv na výši starobního důchodu. Důležité je zůstat stále pojištěný. Na výši budoucí podpry v nezaměstnanosti by však nížší výdělek vliv měl.

Pokud budete splňovat zákonné podmínky pro přiznání podpry v nezaměstnanosti, budete mít skutečně nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. V době, kdy jste v evidenci na ÚP, můžete vykonávat tzv. nekolidující zaměstnání, tj. vydělat si nejvýše do poloviny minimální mzdy. V případě výkonu nekolidujícího zaměstnání však nemáte nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Jinak je možné se na ÚP registrovat až po skončení výdělečné činnosti (např. DPČ).