Proč mám být zaměstnaný a ne jen pracovat na dohodu?

Otázka:

Dobrý den,

prosím Vás, chtěl bych se zeptat, jak je to s možností práce na dohodu při část. inv. důchodu 2.st.
V červnu 2016 se mi stal těžký úraz páteře, jsem po 2 těžkých operacích. V loni v červnu 2017 proběhlo posudkové řízení a byl mi přiznán
část. inv. důchod 2.st. Následné v srpnu 2017 proběhla prohlídka u závodního lékaře a byl jsem propuštěn ze zdr.důvodů. V září 2017 jsem
podstoupil 2.operaci ve výpovědní době tzv.ochranné lhůtě. Současný zamněstnavatel se mi ozval, že by mi nabídl práci, ale na dohodu.
Smlouva na půl úvazku je pro ně nevyhovující. U posudkové komise mi bylo sděleno, že mám dvě možnosti, buď být někde zamněstnán se smlouvou
na půl úvazku nebo být evidován na úřadu práce. Toto taky korespunduje s tvrzením, které jsem našel na Vašich web. stránkách:
„Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu prvního i druhého stupně je zdravotně pojištěn.
Doba pobírání invalidního důchodu prvního ani druhého stupně se však nehodnotí jako doba pojištěná pro vznik nároku na důchod
a nehodnotí se ani při jeho výpočtu. Invalidní důchodce v prvním i druhém stupni invalidity by tedy měl být zaměstnán
nebo by se měl snažit být sociálně pojištěn z jiného důvodu (např. alespoň evidencí na úřadu práce).“

Avšak zamněstnavatel chce znát stále důvody, proč nechci přistoupit na práci na dohodu a nevím, jak mu to vysvětlit.

Prosím Vás o Vaši radu.

Děkuji mockrát.

S pozdravem a přáním hezkého dne.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč mám být zaměstnaný a ne jen pracovat na dohodu?

K uzavření smlouvy nebo dohody musejí být vždy nejméně dva, není tedy nutné zaměstnavatele vysloveně nutit. Běžný pracovní poměr, tj. činnost zakládající účast na sociálním pojištění je pro vás určitě vhodnější. Zaměstnavateli se snažte vysvětlit, že jako poživatel invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně nejste sociálně pojištěný. Dlouhá doba, kdy osoba není sociálně pojištěná má následně negativní vliv na výši starobního důchodu, v krajním případě nemusí nárok na starobní důchod vůbec vzniknout.