Invalidní důchod z mládí a studium

Otázka:

Dobrý den,

již před nějakou dobou jsem psala dotaz do Vaší poradny, který se týkal invalidního důchodu z mládí pro mou schovanku. Na stránkách poradny mě odpověď uspokojila. Blíží se ovšem doba, kdy má schovanka bude mít 18. narozeniny (příští měsíc) a protože jsem narazila na několik odlišných názorů, chtěla  bych se ujistit, že jejím nástupem na střední praktickou školu neudělám chybu.

Jedná se hlavně o tuto radu, kterou poskytla Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.  jedné tazatelce :

“O invalidní důchod z mládí musíte požádat, než Váš syn nebo dcera nastoupí na střední školu, nebo jiný typ školy, ve které se připravuje na zaměstnání. Praktická škola jednoletá, dvouletá i tříletá jsou střední školy. Tím, že Vaše dcera nebo syn s mentálním postižením začne chodit na střední školu, se započne období sociálního pojištění a už nemůžete žádat o invalidní důchod „z mládí“. “

Jako pěstounka navštěvuji povinné školení a přednášející mi poradil, ať ještě nyní před 18. narozeninami požádám LPS OSSZ o potvrzení zdravotního stavu, který pak slouží jako doklad nezaopatřenosti, protože podle zákona  č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, § 11 bod c) se dítě považuje za nezaopatřené do 26. roku věku, jestliže  z důvodu nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Mám teď dilema, jestli dívku na střední školu dát, nebo ne, abych ji opravdu o invalidní důchod z mládí nepřipravila. Jde o to, že na doporučení neuroložky i psycholožky bych ji měla v nějakém zařízení udržet co nejdéle, aby nedošlo k regresi jejích mentálních i fyzických schopností.

Ještě bych chtěla na pravou míru uvést to, že nejsem pěstounka (to říkám jen proto, že je to většině lidí srozumitelnější) , ale poručnice. K obavám  obvinění z trestného činu při delším odkladu žádosti o důchod mi bylo sděleno, že by se uvažovalo o finančním dopadu na celou rodinu, které je a bude dívka součástí a kdybych přišla o odměnu pěstouna, výrazně by se tak snížila životní úroveň celé rodiny, tím pádem i dívky samotné. O trestný čin by tedy nešlo.

Mohla bych tímto ještě jednou požádat o radu a vyhodnocení celé situace a nalezení správného řešení?

Děkuji mnohokrát

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchod z mládí a studium

Zásadní zřejmě je, zda víte, co je “invalidní důchod z mládí” a proč je důležité, zda jde o tento druh invalidního důchodu. Invalidní důchod z mládí je pouze jinak pojmenovaný invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. Invalidní důchod z mládí je jediný druh důchodu z českého důchodového systému, u kterého není třeba získat žádnou dobu pojištění. Jde o “změkčení běžných podmínek”, protože osoby, kterým je tento důchod přiznáván, ani nejsou schopny žádnou dobu pojištění získat – § 42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Při studiu sice běží náhradní doba pojištění (pro účely nároku na invalidní důchod), ale ČSSZ toto studium běžně považuje za jakousi “sociální rehabilitaci” a stejně přiznává invalidní důchod z mládí. I kdyby tomu tak ale nebylo, tak invalidní důchod pro invaliditu III. stupně (tj. běžný invalidní důchod) se v těchto situacích přiznává ve stejné výši – výpočet máme vysvětlen zde.

Zabývám se pouze důchody, takže zákon o státní sociální podpoře neznám a neumím se k němu vyjádřit. Nicméně jen zběžným náhledem jsem jistil, že stejně jako v případě zákona o důchodovém pojištění, za nezaopatřené dítě nelze považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně (tj. včetně invalidního důchodu z mládí). Toto samozřejmě platí i v případě zpětného přiznání důchodu. Tato rada je tedy naprosto zcestná.

Žádost o důchod uplatněte, zda bude dívka někam chodit do školy, je úplně jedno.

Jinak samozřejmě znám a chápu rozdíl mezi pěstounem a poručníkem.