Invalidní důchod pro mentálně postiženého

Otázka:

Dobrý den,

mám v pěstounské péči chlapce od 2 let. Má mentální retardaci. Do 18 let dostával příspěvek na péči 3.stupně 9000 Kč a má průkazku ZTP-P. V 18 letech ho v rámci úspor přeřadili do 1. a průkaz mu platí do roku 2015. Dnes je chlapci 20 let a studuje druhý ročník praktické školy (1.ročník opakoval).

Psycholožka mi říkala, že mu mám vyřídit invalidní důchod,aby byl v budoucnu zabezpečen.  Podle čeho se bude řídit výpočet? Je možné žádat o invalidní důchod zpětně od 18 let? Co je pro výpočet výhodnější nebo od ukončení studia? Na speciálních učilištích je teď málo dětí, tak chci aby ještě někam chodil. Mistr také říkal, že bude odkázán na invalidní důchod. Děkuji.

Odpověď:

Invalidní důchod pro mentálně postiženého

O invalidní důchod si samozřejmě nyní můžete požádat, záleží však na posouzení posudkového lékaře, jaké zvolí datum vzniku invalidity (příp. zda vůbec invaliditu uzná, i když to je ve vašem případě zřejmě pouze teoretická varianta). Invalidní důchod se vyplácí až 5 let zpětně, takže i v případě uznání tzv. invalidity z mládí k 18 roku věku (což považuji za pravděpodobné), dostanete vyplaceny všechny prostředky. Studium (učení) není překážkou pro výplatu invalidního důchodu.

Zákon o důchodovém pojištění pochopitelně pamatuje i na případy, kdy se o invalidní důchod žádá pro mladého člověka, který nikdy nepracoval. Invalidita třetího stupně (dříve plný invalidní důchod) v takovém případě vychází něco přes 9.200 Kč měsíčně.