Invalidní důchod pro Francouze žijícího v Česku a pracujícího na Slovensku

Otázka:

Dobrý den, prosím Vás o několik rad ve složitém případu mého manžela. Je Francouz s trvalým pobytem zde, žije zde již skoro 27 let. Ve Francii vystudoval VŠ, absolvoval vojenský výcvik, hned nato jsme měli svatbu, přistěhoval se sem a začal zde pracovat. Nikdy tedy ve Francii nepracoval. Pracoval v ČR 26 let, od září roku 2020 pracuje a je pojištěn na Slovensku (Sociálna poisťovna). V lednu 2021 mu byla diagnostikována rakovina v pokročilém stadiu, podstoupil tři operace, nyní je v chemoterapii, která skončí pravděpodobně koncem tohoto roku. Od 1. března 2021 je v pracovní neschopnosti a pobírá nemocenské dávky ze Slovenska. – Začínáme nyní řešit jeho invalidní důchod, podle názoru jeho obvodního lékaře i jiných by měl být tzv. plný, ale to není podstatné. Pro úřednice z OSSZ je jeho případ složitý a pro nás je neuchopitelné, jak máme postupovat. Na jedné straně slyšíme, že o důchod si může požádat až po roce trvání PN, na druhé straně nám bylo vzkázáno lékařkou spolupracující s OSSZ, s níž hovořil manželův obvodní lékař, ať si zažádá o ID co nejdříve, protože to může trvat až rok. Nechápu, proč by důchod složený z důchodů ve státech EU musel být vyřizován tak dlouho. Nevím, kdy si o důchod ideálně zažádat. Manželův příjem klesl vzhledem k slovenských předpisům pro výpočet nemocenských dávek o desítky tisíc korun. Jak vysoký ID by pak pobíral, nevím a nevím ani, jak to přibližně vypočítat – tak daleko jsem se ještě nedostala. Především mám ale velkou starost, abychom z jeho strany nezůstali zcela bez příjmů. Slovensko se staví k nemocenské jinak a zatím mám informaci, že vyplácejí nemocenskou zhruba jeden rok, prodloužení je možné jen tehdy, pokud došlo k pozdržení jeho léčby kvůli pandemii, což není náš případ. Úřednici Sociálnej poisťovny, pod kterou manžel spadá, jsem dnes v mailu popsala naši situaci (je velice pravděpodobné, že manželova pracovní neschopnost potrvá déle než rok) a žádám o upřesnění informací ohledně možného prodloužení výplaty nemocenských dávek. Pokud by byla pravda, že od konce příštího února už manžel nebude mít nárok na žádné nemocenské dávky ze Slovenska, nevím, z čeho můžeme žít. Nevím, zda si manžel může požádat o ID už nyní, když jeho onkologická léčba ještě ani není ukončena. Pokud je třeba čekat na ukončení léčby nebo dokonce až na uplynutí jednoho roku na neschopence, obávám se, že se můžeme ocitnout na rok bez příjmů z jeho strany (pokud je pravda, že vyřízení ID může v jeho případě trvat až rok), což by bylo velmi tristní vzhledem k tomu, že jsou na nás závislé naše tři děti a živitelem rodiny byl především on. Nevím, jak je možné takovou situaci potom řešit. – Budu Vám velice vděčná za zodpovězení všech zde obsažených otázek.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchod pro Francouze žijícího v Česku a pracujícího na Slovensku

Jaký principy jsou v rámci Evropské unie využívány v důchodové oblasti, vysvětluji v tomto článku. Trvalý pobyt nebo občanství nejsou podstatné.

Pokud váš manžel uplatní žádost o invalidní důchod, bude to považováno za žádost o invalidní důchod z Česka, Francie a Slovenska, protože v těchto zemích získal doby pojištění. Každá z těchto zemí posoudí zdravotní stav podle svých právních předpisů a případně rozhodne, zda přizná manželovi invalidní důchod a v jaké výši. Toto je dnes už poměrně standardní záležitost a nevím, co by na ní mělo být pro úřednici na OSSZ tak mimořádné složitého.

Délka vyřízení skutečně může trvat klidně i rok, možná i déle. Po posouzení v Česku (což může samo o sobě trval delší dobu) bude žádost i s informacemi o zdravotním stavu a o získané době pojištění Česko správou sociálního zabezpečení postoupena do Francie a na Slovensko. ČSSZ pak bude čekat na potvrzení dob pojištění tamními nositeli pojištění. V tu dobu (opět po posouzení) o důchodu mohou rozhodnout ve Francii a na Slovensku. Délka řízení je tak dlouhá proto, že tyto instituce musí získat údaje o zdravotním stavu a navzájem si vyměnit údaje o dobách pojištění v těchto zemích. Až následně mohou rozhodnout.

Nicméně vzhledem k tomu, že váš manžel tak dlouho pracoval (byl pojištěn) v Česku a splní tedy podmínku získání potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod i bez přihlédnutí k dobám v jiných státech EU, bude ČSSZ postupovat tak, že mu přizná výplatu důchodu v tzv. prozatimní výši. Definitivní rozhodnutí může být nakonec skutečně vydáno třeba za rok, ale výplata důchodu v Česka by měla být zavedena dříve (ve standardní lhůtě pro vyřízení českého důchodu).

Zda žádat o invalidní důchod nyní je spíše otázka na zhodnocení zdravotního stavu. Pokud vám posudkový lékař vzkázal, ať si požádá, je to odpověď zřejmě jasná.

Otázka doplněna:

Dobrý den, vážený pane Maříku,

mockrát Vám děkuji – Vaše odpověď mi velice pomohla.
Prosím Vás ještě, můžete mi říct, jak si můžeme přibližně vypočítat možnou výši budoucího manželova invalidního důchodu, v jednotlivých variantách podle stupňů? Tedy alespoň té jeho české části. Děkuji Vám!
Ještě by mě, prosím Vás, zajímalo:
1) Kolik měsíců od podání žádosti lze asi očekávat první výplatu důchodu. Nebo jak je to vlastně všechno rozfázováno a kolik času na jednotlivé fáze toho procesu OSSZ ze zákona má. Od této chvíle nám zbývá do konce podpůrčí doby (zdá se, že na Slovensku je jen roční) necelých sedm měsíců. Stihneme to vůbec?
2) Za jak dlouho od přiznání invalidity dostane manžel poprvé důchod? Nechtěla bych se ocitnout v situaci bez příjmů. Úřednice nám s velkým úsměvem sdělila, že do měsíce od přiznání invalidity manželovi skončí nemocenská. Dobře tedy, ale odkdy pak dostane důchod? Stará se někdo o to, aby to navazovalo a člověk nezůstal bez příjmu?
Předem Vám moc děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Výpočet invalidního důchodu je sám od sebe poměrně složitý a mezinárodní prvek ho ještě více zesložiťuje. Laik nemá žádnou šanci si takový důchod spočítat. U prvního stupně se dnes přiznávané invalidní důchody pohybují mezi 7 000 Kč a 10 000 Kč, druhý stupeň mezi 8 500 Kč a 11 000 Kč a třetí stupeň tak mezi 14 000 Kč a 18 000 Kč. Vše ovlivňují získané doby pojištění a vyměřovací základy z rozhodného období. Vzhledem k tomu, že váš manžel získal část doby pojištění v zahraničí, počítejte s nižšími částkami z českého systému, které by měly dorovnat důchody z dalších zemí.

Zavedení výplaty důchodu v prozatimní výši lze očekávat ve standardních lhůtách pro vyřízení „tuzemského“ důchodu. Na vydání rozhodnutí má ČSSZ 90 dní, ale tato lhůta se prodlužuje o doby, kdy se došetřují rozhodné skutečnosti (např. se čeká na odborné lékařské vyšetření, nebo právě na potvrzení dob od zahraničního nositele pojištění). Od toho je ale zavedena výplata důchodu v prozatimní výši, protože šetření v zahraničí může trvat měsíce a po tuto dobu lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Standardně počítejte, že peníze by mohly začít „chodit“ během tří až čtyř měsíců od uplatnění žádosti.

Upřímně, u ČSSZ se skutečně o „návaznost“ nikdo nestará. Je to taková velká úřednická továrna. Ale po posouzení, což může trvat tak měsíc od uplatnění žádosti, ještě 30 dní trvá nárok na nemocenskou, která je vyplácena zpětně a poté, v relativně únosném horizontu, už bývá zaváděna výplata důchodu.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Maříku,

prosím Vás ještě o zodpovězení jednoho dotazu. Jak už jsme to spolu probírali, posudková lékařka (nebo někdo s těmi znalostmi, nevím přesně) nám vzkázala, ať začneme invalidní důchod s mezinárodními prvky vyřizovat brzy, protože to potrvá. Manželovi skončí nárok na nemocenské dávky koncem února. Je jisté, že kompletní vyřízení bude trvat řadu měsíců, možná i rok, ať už začneme důchod vyřizovat kdykoliv. Zároveň by mělo platit, že manžel odpracovat v České republice zhruba čtvrt století a měl by podstatnou část důchodu brát odtud, a už dříve než k datu definitivního vyřízení, formou jakýchsi prozatímních dávek. Na tom zřejmě datum žádosti o ID nic nezmění. Jeho nemocenská je, počítám-li dobře, významně vyšší, než bude jeho invalidní důchod, ať už bude v jakémkoli stupni. Má v takovém případě nějaký smysl žádat o ID dříve než dejme tomu dva tři měsíce před koncem nemocenské? Manžel by se tím zbytečně připravil o několikaměsíční nemocenskou ve slušné výši.
Mockrát Vám děkuji, pane Maříku!

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, uvažujete naprosto správně. V tomto případě nemá smysl žádost o invalidní důchod podávat dříve, protože by se manžel připravil o vyšší nemocenskou a do konce podpůrčí doby nemocenské se důchod stejně definitivně nevyřídí. Žádost skutečně stačí uplatnit zhruba dva až tři měsíce před koncem podpůrčí doby.