Invalidní důchod III. stupně přiznaný zpětně a podpora v nezaměstnanosti

Otázka:

Byl mi přiznán plný invalidní důchod v době pobírání podpory na úřadu práce. PID mi byl přiznán zpětně. Musím vracet podporu?

Odpověď:

Invalidní důchod III. stupně přiznaný zpětně a podpora v nezaměstnanosti

Invalidní důchodce pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (plný invalidní důchod již neexistuje) nemůže pobírat podporu v nezaměstnanosti (s výjimkou případu, kdy byste byl schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek – uvedeno na posudku o invaliditě). O přiznání invalidního důchodu informujte úřad práce. Za dobu, po kterou vám bude přiznán invalidní důchod, vám podpora náležet nebude a budete ji muset vrátit.

Zákonná úprava
§ 56 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Uchazeč o zaměstnání je povinen vrátit poskytnutou podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci nebo jejich části, bylo-li
a) příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení jeho pracovněprávního vztahu je neplatné a tento vztah trvá i nadále,
b) příslušným orgánem rozhodnuto, že výkon jiných výdělečných činností uvedených v § 25 odst. 1 neskončil,
c) krajskou pobočkou Úřadu práce dodatečně zjištěno, že mu byl přiznán starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, s výjimkou invalidního důchodu přiznaného fyzické osobě, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, nebo
d) krajskou pobočkou Úřadu práce dodatečně zjištěno, že mu byly poskytovány dávky nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6.