Invalidní důchod a 65 let věku

Otázka:

Dobrý den, pobírám invalidní důchod 3. stupeň od roku 2002, od té doby jsem žádnou kontrolu neměla, neboť můj zdravotní stav je trvale nezměněn. V dubnu 2014 mi bude 65 let, bude se mě důchod měnit na starobní? Pro mne to bude nevýhodné z důvodu, že pracuji 2 hodiny denně u firmy co zaměstnává invalidy, děkuji za odpověď.

Odpověď:

Invalidní důchod a 65 let věku

Dosažením 65 let u vás dojde ke změně invalidního důchodu na starobní. Tato změna je určena § 61a zákona o důchodovém pojištění. Nemusíte se však obávat, že by u vás došlo ke snížení důchodu v důsledku zaměstnání na zkrácený úvazek. V tomto případě jde pouze o přejmenování vypláceného důchodu a nově přiznaný starobní důchod bude vyplácen ve stejné výši, v jaké budete v dubnu 2014 pobírat invalidní důchod. Níže přikládám citaci prvních dvou odstavců zmíněného § 61a:

  (1) Nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který nebyl účasten důchodového spoření, zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let; tímto dnem vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod.

(2) Starobní důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, náleží ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod.

O přiznání starobního důchodu budete informována rozhodnutím ČSSZ.