Horníci, kteří nesplnili podmínku odfáraných směn, mají důchodový věk snížený o 5 let?

Otázka:

Dobrý den, jak by se na mě vztahoval odstavec (viz níže) kde se uvádí pro horníky kteří nesplnily podmínku odfáraných směn, tak že se odečte od důchodového věku 5 let.
https://www.naseduchody.cz/clanek_67-kategorie.html
Pracoval jsem v dole od 1.9.1980 – 31.12.1984 jako hor. učeň, pote jako horník do 31.3.1996 vyřazen na všeobecnou chorobu.
a) nesplnily podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 174 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, tj. nezískali do 31. 12. 1992 alespoň 11 let v I. AA kategorii nebo 7,5 roku v I. UA kategorii (výše uvedená tabulka pro odchod v 56 až 59 letech), se důchodový věk stanoví tak, že od důchodového věku stanoveného podle § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ke dni 1. ledna 2010, se odečte 5 let.
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Horníci, kteří nesplnili podmínku odfáraných směn, mají důchodový věk snížený o 5 let?

Tato věta neznamená, že by horníci, kteří nezískali potřebný počet směn, měli důchodový věk automaticky snížený o pět let. Především je třeba číst odrážku včetně začátku věty. Ta zní: “U osob uvedených výše, které“. A osobami, které jsou uvedeny výše jsou horníci, kteří získali 3300 směn v hlubinných dolech, nebo 2200 v uranových dolech, příp. 3081 a 1981 směn při dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Tato věta tedy znamená, že hornici, kteří nesplnili do konce roku 1992 tzv. dílčí nároky (nejčastěji 11 let v I. AA), ale získali potřebný počet směn (3300 směn atd.), mají důchodový věk snížený o pět let. Pokud byste potřebný počet směn získal, měl byste nárok na snížení důchodového věku dokonce o sedm let, protože byste splnil podmínku § 37b zákona č. 155/1995 Sb.