Měl bych nárok v 57 letech dosáhnout již na hornický důchod po odpracování 13 let v hlubinném dole?

Otázka:

Dobrý den,

mám ještě doplňující otázku, jelikož nebylo uvedeno, zda mám v 59 letech nárok na důchod hornický, ne jen snížení věkové hranice odchodu do důchodu. Je pravdou, že v současnosti platí oba zákony nový i starý pro odchod do důchodu a měl bych nárok v 57 letech dosáhnout již na hornický důchod po odpracování 13 let v hlubinném dole? Mám svědecké výpovědi spolupracovníků, že jsem je odpracoval i v období zrušení kategorií r. 1992 až 1994, ale toto se zřejmě počítat nebude.

Děkuji za vaši odpověď.

Odpověď:

Měl bych nárok v 57 letech dosáhnout již na hornický důchod po odpracování 13 let v hlubinném dole?

Abychom byli trochu přesnější: existuje několik právních norem, které se týkají zaměstnanců, kteří pracovali v preferovaných kategoriích a po jejich zrušení v zaměstnání v hlubinném dole. O všech detailně píši v článku o kategoriích, na který jsem vás odkazoval už minule.

Všechny tyto normy:

  • § 21 a § 174 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do 31. 12. 1995,
  • nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, ve znění pozdějších předpisů a
  • § 37b zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. 10. 2016,

stojí vedle sebe a nijak se vzájemně neruší. Pojištěnci je možné přiznat důchod podle nejvhodnější varianty. Vy však nařízení vlády 363/2009 Sb., ani nové znění zákona o důchodovém pojištění účinné od 1. 10. 2016 nesplňujete, protože jste nezískal potřebný počet směn, tj. 3300. Podle všeho však splňujete podmínku získání 11 let v I.AA kategorii při trvání zaměstnání v kategorii k 31. 12. 1992, která vám zajišťuje snížení důchodového věku na 59 let.

Ano, 13 let zaměstnání v I.AA kategorii by vám stačilo ke snížení důchodového věku na 57 let, ale vy jste 13 let zaměstnání v I.AA kategorii nezískal, protože kategorie byly zrušeny k 31. 12. 1992. Nikdo vám nemůže dosvědčit, že jste pracoval v kategorii, když byla zákonem zrušena.