Hodnocení studia v letech 1986 až 1996

Otázka:

Dobrý den,
Předběžně zjišťuju informace o dobách které se mi budou po dosažení důchodového věku započítávat do odpracovaných let. Dle údajů které jsem mohl dohledat na stránkách ČSSZ by se mi doby studia měly započítat do náhradních dob, které se přičtou k dobám odpracovaným, jelikož jsem studoval mezi roky 1986 – 1996. Rád bych si nechal tuto informaci potvrdit, protože od ledna 1996 a následně od ledna 2010 došlo k postupnému vyloučení těchto dob a dnes už se studium střední ani vysoké školy nezapočítává.
září 1986 – červen 1990: studium střední školy (4 roky)
1990 – 1996: studium vysoké školy (6,5 roku)
Rozumím-li tomu dobře, tak v mém případe se mi doba studia na střední škole započítá v plném rozsahu (přibližně tedy 4 roky, přesně počet dnů na škole od nástupu v září 1986 až do maturity v létě 1990), studium vysoké školy se mi pak započítá jen jako 80% z prvních 6 roků od věku 18 let, tj. přibližně 4,8 roku (6 let * 0,8 = 4,8), celkem tedy se mi do doby důchodového pojištění započítá přibližně 8,8 let ze studia. Mohli byste mi prosím tyto informace potvrdit? Doba prázdnin od ukončení střední školy do nástupu na vysokou školu se započítává nebo nezapočítává do studia střední školy?
Předem děkuju za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnocení studia v letech 1986 až 1996

Základní informace o hodnocení doby studia, naleznete v tomto článku. Studium před 18. rokem věku se vám bude hodnotit plně (na 100 %), studium po 18. roce věku v rozsahu prvních šesti let tohoto studu na 80 %. Ve vašem případě je třeba ještě věnovat pozornost tomu, že studium po 18. roce věku se hodnotí v rozsahu prvních 6 let zvlášť v období před rokem 1996 (jednou šest let) a po roce 1995 (opět nových 6 let). Záleží tedy na tom, kdy vám bylo 18, resp. 24.

Prázdniny mezi střední a vysokou školou se hodnotí jako doba studia.

Otázka doplněna:

Děkuju za vyčerpávající odpověď. Jen bych ještě rád objasnil tu hranici od ledna 1996, myslím že v mém případě by neměla hrát žádný význam, jelikož vysokou školu jsem ukončil před 1.1.2010 (od kdy už se ani těch 6 let po 18. roce věku nezapočítává). Pokud jsem k 20.3.1990 dovršil 18 let, potom doba

1.9.1986 (nástup na střední školu) – 19.3.1990 (den před 18. rokem)

se mi bude hodnotit plně (na 100 %), a doba

20.3.1990 – 19.3.1996 (6 let)

se bude hodnotit z 80 %, je to tak?
Předem děkuju za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Změna právní úpravy od 1. 1. 2010 nehraje ve vaší situaci žádnou roli, protože jste studoval daleko před tímto datem a tato doba se hodnotí stále stejně.

Ano, studium před 18. rokem se vám bude hodnotit plně, ale doba studia po 18. roce věku se vám na 80 % bude hodnotit až do konce studia (předpokládám červen nebo červenec 1996), protože před 1. 1. 1996 je možné hodnotit šest let studia a po 31. 12. 1995 je možné hodnotit dalších šest let studia (vy byste si započítal pouze necelé tři měsíce).

Otázka doplněna:

Opravdu je ten výklad předpisů takovýto? Po zdárném ukončení vysoké školy v červnu 1996 jsem totiž plynule navázal na doktorandské studium, které mi trvalo až do 31.12.1999. Znamemá to tedy, že v mém konkrétním případě se mi 80 % bude hodnotit celé toto období

20.3.1990 – 31.12.1999

Tj. 80% z celých těchto 3574 dnů, tedy z více jak 9 roků a 9 měsíců namísto obvyklých 6 roků, a to díky tomu že se v lednu 1996 změnila pravidla? Tzn. celých 2859 dnů (3574 * 0.80) se mi započte do náhradní doby za studium po 18. roce? Předpokládám že to, že jsem doktorandské studium nedokončil, není pro posouzení této doby směrodatné.

Děkuju za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Zákon o důchodovém pojištění rozlišuje doby získané za “starého” zákona o sociálním zabezpečení (zákon č. 100/1988 Sb., ve znění účinném k 31. 12. 1995) a doby získané podle současného zákona (zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V § 13 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. je uvedeno:

Za náhradní dobu pojištění se považují též náhradní doby získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem a doba pobírání důchodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

Doby pojištění a náhradní doby pojištění, které se hodnotí nyní (od 1. 1. 1996) jsou ponejvíce uvedeny v § 5 zákona č. 155/1995 Sb. Tam bylo dříve uvedeno i studium po 18. roce věku, ale poté, co bylo z náhradních doby vyškrtnuto (teď trochu zjednodušuji), bylo s některými dalšími dobami přesunuto do § 102 zákona č. 155/1995 Sb.:

Do 31. prosince 2009 jsou účastny pojištění osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Doba účasti na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.

Zjednodušeně řečeno, k “šesti letům studia” po 31. 12. 1995 se nepřipočítává studium před 1. 1. 1996.

Že se jedná o nedokončené studium, není podstatné.

Otázka doplněna:

Moc děkuju za odpověď a vyhledání paragrafů které tuto záležitost specifikují, moc si toho cením. Jen snad poslední drobné vyjasnění, pro mne poněkud nejednoznačného znění zákona v §102 (4). Snad to bude užitečné i pro ostatní.

§13 (2) je zcela srozumitelný:
Za náhradní dobu pojištění se považují též náhradní doby získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem a doba pobírání důchodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

§13 (2) tak pokrývá období max. prvních 6 let studia po dosažení věku 18 let před 1.1.1996, v mém případě:
20.3.1990 (dosažení 18 let) – 31.12.1995 (konec platnosti stávajícího zákona), tedy 2113 dnů (přibližně 5 roků 9 měsíců), ze kterých se mi započte 80 %.

Výklad §102 (4) však uvádí:
Do 31. prosince 2009 jsou účastny pojištění osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Doba účasti na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.

Jestli dobře chápu to rozlišení dob specifikovaných ve starém a novém zákoně jak píšete, potom tedy výklad z §102 (4): ‘a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let‘ není míněno faktickou dobu PRVNÍCH 6 let mého studia po dosažení 18 let jak bych to chápal já (v mém případě 20.3.1990 – 19.3.1996), ale dalších prvních 6 let studia po dosažení 18 let V RÁMCI NOVÉHO OBDOBÍ od 1.1.1996, tak je to myšleno?

V mém případě tedy období
1.1.1996 (začátek platnosti nového zákona) – 31.12.1999 (ukončení studia), tedy 1461 dnů (4 roky), ze kterých se mi opět započítá 80 %.

Tzn. že započítaná náhradní doba za studium po 18. roce bude v mém případě 80% dnů součtu obou období jak před 1.1.1996, tak i po 1.1.1996, tedy za celou dobu od 20.3.1990 až do 31.12.1999. Rozumím tomu dobře, takhle je to myšleno?

Předem děkuju za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, zákon 155/1995 Sb. nabyl účinnosti 1. 1. 1996 a doby pojištění a náhradní doby pojištění v něm uvedené se týkají období od tohoto data. Období před tímto datem se hodnotí podle právní úpravy účinné před tímto datem, tj. podle zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném k 31. 12. 1995.

V období od 20. 3. 1990 do 31. 12. 1999 by se vám hodnotilo 2859,2 dne (3574 x 0,8).