Hodnocení doby na úřadu práce pro nárok a pro výpočet výše důchodu

Otázka:

Dobrý den
ohledně doby nezaměstnanosti a počítání této doby do důchodu…vím, že se po 55.roku věku započítává doba , kdy se pobírá podpora v nezaměstnanosti a max. 3 další roky, kdy již nemám nárok na podporu
je tohle i vyloučená doby, která nulovým příjmem neovlivní výši důchodu?)
co znamená KONKRÉTNĚ (případně řečeno laicky jinými slovy) : “pro nárok na důchod se tato doba počítá plně, pro výši procentní výměry jen v rozsahu 80 %”

Doplněno:

Dobrý den
jak se může v době vyloučené – počítat procentní výměra důchodu? Myslela jsem si, že v doba vyloučená se započítává do důchodu délkou, nikoliv výší příjmu (která bývá v době vyloučené nulová – pobyt na pracáku v povolené době, která se započítává)
Děkuji mnohokrát za vysvětlení

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnocení doby na úřadu práce pro nárok a pro výpočet výše důchodu

V jakém rozsahu se hodnotí evidence na úřadu práce, vysvětluji zde.

Jak se která doba počítá (tj. v jakém rozsahu), máme zase popsáno v tomto článku. V článku je uvedeno:

Jaký je rozdíl mezi dobou pojištění pro nárok a pro výpočet výše důchodu?

V případě žádosti o důchod zjišťuje nejprve Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), zda má žadatel nárok na daný druh důchodu, tj. zda kromě splnění dalších zákonem stanovených podmínek (např. dosažení důchodového věku) získal také potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod a pro nárok na invalidní důchod.

Poté, co ČSSZ zjistí, že žadatel získal potřebnou dobu pojištění a má tedy nárok na důchod, přistupuje k výpočtu důchodu – při výpočtu důchodu jsou však některé doby pojištění a náhradní doby pojištění hodnoceny rozdílně.

Po uplatnění žádosti o důchod tedy ČSSZ musí dobu spočítat dvakrát. Nejdříve musí zjistit, zda splňujte podmínku potřebné doby pojištění (máte na důchod nárok). Pokud ano, pak přichází na řadu výpočet výše důchodu, ke kterému je třeba opět spočítat dobu pojištění a ta se počítá jinak (některé doby se místo na 100 % počítají pouze na 80 %.

Evidence na ÚP po 31. 12. 2009 se počítá v rozsahu 80 % jak pro nárok tak pro výpočet důchodu. Na 100 % se hodnotí pouze doba pro nárok získaná před rokem 2010. Např. budete od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 v evidenci ÚP bez nárok na podporu. Z této doby se vám bude pro nárok na důchod i pro výpočet důchodu hodnotit 292 dní (365 x 0,8). Pokud by stejná doba byla získána v roce 2009, hodnotilo by se pro nárok na důchod 365 dní (100 %) a pro výpočet důchodu 292 dní (80 %).

Vyloučená doba nijak nesouvisí s hodnocením dob pojištění. Vyloučená doba je doba v rozhodném období, ve kterém jste neměla výdělek (např. doba nemoci, částečně úřad práce, doba péče o dítě do 4 let věku) a při výpočtu se tato doba vyloučí, aby se vám nezhoršoval průměr ostatních výdělků. To však nemá souvislost s výpočtem doby pojištění (ať už pro nárok nebo pro výši důchodu), ale se stanovením osobního vyměřovacího základu (průměrného výdělku), ze kterého se dále důchod počítá. Celý výpočet starobního důchodu máme popsán zde.