Evidenční list důchodového pojištění. K čemu slouží?

Otázka:

Dobrý den, chci se zeptat. Jsem v invalidním důchodu 1. stupně a z práce jsem dostal Evidenční list důchodového pojištění. Mám tedy otázku k čemu ten list slouží? Nelze vyplatit uvedenou částku na tom evidenčním listu?

Odpověď:

Evidenční list důchodového pojištění. K čemu slouží?

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) je doklad, kterým váš zaměstnavatel prokazuje České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) doby pojištění v daném roce a vyměřovací základy (hrubý výdělek), které jsou potřebné pro budoucí výpočet důchodu.

Zjednodušeně řečeno je na ELDP uvedená doba, kdy jste byl sociálně pojištěný a kolik jste si vydělal hrubého, což jsou údaje potřebné pro výpočet důchodu. Zaměstnavatel vždy vyhotoví tři ELDP – jeden zašle prostřednictvím OSSZ na ČSSZ, jeden si založí do své evidence a jeden dá zaměstnanci. Jednoroční evidenční listy důchodového pojištění dávají zaměstnavatelé svým zaměstnancům již od roku 2004.

Z výše uvedeného vyplývá, že otázka „vyplacení“ částky není relevantní.