Evidence na úřadu práce a změna data přiznání předčasného důchodu na 16. 9. 2023

Otázka:

Dobrý den, mám přiznaný předčasný starobní důchod od 25.7.2023 ve výši 19053 Kč (vyrozumění o tomto rozhodnutí jsem dostal z ČSSZ datovou schránkou 10.10.2023). Důchodový věk bych dosáhl až 6.4.2026. Celková doba pojištění do 25.7.2023 činila 43 roků a 323 dnů. Vzhledem k tomu, že účinnost zákona s „novými podmínkami“ se z předpokládaného data 1.9.2023 posunula na 1.10.2023, vznikla mi možnost dosáhnout celkové doby pojištění 44 let. K dnešnímu dni jsem stále v evidenci na ÚP, kde jsem ke dni 24.7.2023 požádal o ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti.
Zvažuji podat žádost o přepočet důchodu k 16.9.2023, který by se nárůstem o 1 rok pojištění v řádu stokorun pravděpodobně zvýšil (odchod důchodu bych tedy posunul o 42 dní, ale vzhledem k mému pobytu na ÚP jde o celkové navýšení o 53 dní).
Prosím o odpovědi na moje otázky:
1) Lze do 30 dnů po doručení rozhodnutí takovou žádost podat a jakou formou? Jedná se o tzv. podání námitky, na které je zákonný nárok?
2) Pokud by OSSZ této žádosti vyhověla a přepočet provedla, musím nový výměr důchodu přijmout nebo si mohu ponechat původní vypočtenou výši důchodu dle prvotního rozhodnutí?
3) Jaké by bylo navýšení důchodu po zápočtu 44 let doby pojištění (osobní vyměřovací základ mám 55958 Kč, procentní výměra ke dni vzniku nároku na důchod-25.7.2023-za 43 let pojištění činí 64,50 % VPZ, tj.17853 Kč)?
Moc děkuji za Vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Evidence na úřadu práce a změna data přiznání předčasného důchodu na 16. 9. 202

Jedná o žádost o změnu data přiznání důchodu (ne žádost o přepočet) – v tomto je třeba být přesný, aby ČSSZ bez pochyb věděla, co požadujete.

1. Žádost o změnu data přiznání se podává v souladu s ust. § 86 odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. Formulář k tomuto požadavku není předepsán – můžete ho napsat volnou formou a zaslat do datové schránky ČSSZ nebo vaší OSSZ, která ji ČSSZ postoupí. Námitky se změnou data přiznání důchodu nijak nesouvisí. Ty se podávají v případě, že je v rozhodnutí chyba. Tady ale ČSSZ rozhodla podle vašeho požadavku. Jedná se o jiný úkon.

2. O žádostech rozhoduje ČSSZ, ne OSSZ. Na změnu data přiznání důchodu máte právo, takže ČSSZ nemá možnost volby (pokud požádáte včas), zda vám vyhoví nebo ne. Pokud se vám výsledek nebude „líbit“, můžete po dalším obdržení rozhodnutí ještě jednou požádat o změnu data přiznání důchodu na jiné (klidně původní) datum.

3. Při získání 44 let pojištění se vám důchod zvýší na částku 19 479 Kč.

Při požadavku na změnu data přiznání důchodu bych ČSSZ určitě doložil aktuální potvrzení o evidenci na úřadu práce.