Bude možné do 30.6.2023 změnit datum žádosti o předčasný důchod k 30.6.2023?

Otázka:

Chci požádat o předčasný důchod k 31.7.2023.
Žádost půjdu sepisovat 15.6.2023.
Bude možné do 30.6.2023 změnit datum žádosti o předčasný důchod k 30.6.2023?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude možné do 30.6.2023 změnit datum žádosti o předčasný důchod k 30.6.2023?

Změnit datum přiznání důchodu je možné do 30 dnů od obdržení rozhodnutí – § 86 odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. Tzn. když vám rozhodnutí přijde 30. září, máte čas 30. října požádat o změnu data přiznání. Datum přiznání pak nemůže být dřívější než datum uplatnění žádosti, tj. ve vašem případě 15. června 2023.