Dne 21. 6. 2023 jsem na OSSZ sepsala žádost o předčasný důchod s termínem přiznání 20. 9. 2023

Otázka:

Dne 21.6.2023 jsem na OSSZ sepsala žádost o předčasný důchod s termínem přiznání 20.9.2023 . Je mi 61 let a termínem řádného starobního důchodu je 8.10.2026. Otázka zní, zda v případě schváleni navrhované změny ZDP s účinností od 1.9.2023 bude mé žádosti vyhověno či nikoliv, V kladném případě zda krácení důchodu bude ve větším rozsahu, než podle výpočtu OSSZ při sepsání žádosti a zda v případě schválení úcinnosti novely od 1.9. mohu do 31.8.2023 dodatečně požadovat změnu terminu přiznání důchodu ode dne 31.8.2023, nebo vzít zpět podanou žádost a podat do uvedeného data žádost novou. Děkuji vám za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dne 21. 6. 2023 jsem na OSSZ sepsala žádost o předčasný důchod s termínem přiznání 20. 9. 2023

Pokud dne 1. 9. 2023 vstoupí v účinnost novela zákona o důchodovém pojištění, tak vaše žádost bude zamítnuta, protože podle této novely bude možné předčasný důchod přiznat nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku a to v září 2023 nebudete splňovat.

Žádost o důchod zpět brát nemusíte, ale o změnu data přiznání důchodu na nějaké srpnové datum požádejte už nyní.

Od jara 2023 se mluví o tom, že od září 2023 mají platit nové podmínky – zvolit datum přiznání důchodu na září 2023, byl úplný nonsens.