Dvě dohody o pracovní činnosti u zaměstnavatele a předčasný důchod

Otázka:

U firmy jsem pracovala na dohodu o pracovní činnosti, která byla sjednána do konce roku 2014. Již jsem ale odpracovala daný počet hodin. Situace se změnila a já pobírám od 22.5.2014 předčasný starobní důchod. Lze tuto smluvu ukončit a sjednat u téže firmy smlouvu s takovými novými podmínkami, které by umožňovaly přivýdělek do 2499,– Kč? Jak by to bylo v tomto případě s placením daně z příjmu?

Odpověď:

Dvě dohody o pracovní činnosti u zaměstnavatele a předčasný důchod

Dohoda o pracovní činnosti může být sjednána nejvýše na polovinu stanovené týdenní pracovní doby za dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle za 52 týdnů.

Zda můžete dohodu ukončit, se musíte domluvit s vaší mzdovou účetní, aby jí tento postup nezpůsobil problémy v evidenci (nejsem odborník na pracovní právo). Pokud by dohodu o pracovní činnosti ukončit nešlo (což předpokládám, neboť pak by vám zřejmě stoupl průměr odpracovaných hodit nad povolenou hranici), mohla byste uzavřít novou dohodu o pracovní činnosti, která by byla souběžná. Je však třeba pamatovat na to, že tato nová dohoda o pracovní činnosti nemůže být uzavřena na stejnou činnost jako ta předchozí. Jak již víte, tato činnost musí být honorována nejvýše částkou 2.499 Kč.

Další podrobnosti o výdělku v předčasném důchodu naleznete v tomto článku.

U dohody o pracovní činnosti se standardně odvádí daň z příjmů ve výši 15 %. V letošním roce však budete moci uplatňovat slevu na poplatníka, protože k 1. lednu jste nepobírala starobní důchod. U takto nízkého příjmu vám tedy vyjde daň nulová.

Je třeba si uvědomit, že svůj dotaz jste zaslala do důchodové poradny – nejsem odborník ani na pracovněprávní vztahy ani na daňovou problematiku.