Dohoda o pracovní činnosti a zvýšení důchodu pracujícího důchodce

Otázka:

Dobrý den, k 14. 6. 2010 jsem odešla do starobního důchodu a od 17. 3. 2011 mám vystavenou vždy na kalendářní rok dohodu o pracovní činnosti v rozsahu max. 20 h týdně. Mohu požádat o přepočet a navýšení důchodu?

Odpověď:

Dohoda o pracovní činnosti a zvýšení důchodu pracujícího důchodce

Pravděpodobně ano, ale na to, abych to mohl říci s jistotou, nemám dostatek informací. Záleží  totiž na tom, zda a po jakou dobu jste byla účastná sociálního pojištění. U dohody o pracovní činnosti je totiž rozhodující, zda šlo o zaměstnání malého rozsahu, na výši výdělku v jednotlivých měsících, příp. může mít vliv i sjednaná odměna. Bez toho, abych viděl vaše evidenční listy důchodového pojištění, nejsem schopen toto posoudit. Pokud jste však pracovala skutečně 20 hodin týdně a vydělala si alespoň 2.500 Kč měsíčně, je velmi pravděpodobně, že na zvýšení důchodu budete mít nárok.

Doporučuji vám obrátit se na vaší OSSZ, kde s vámi žádost o úpravu důchodu sepíší. Článek k tématu a další podrobnosti: Zvýšení důchodu pracujících důchodců.