Změna data přiznání důchodu

Otázka:

Prosím o zodpovězení dotazu:
Podala jsem žádost o starobní důchod, normální ne předčasný. Nyní jsem obdržela rozhodnutí, kde je uvedeno, že se mi počítá 43 roků a 155 dní, ale důchod se mi počítá ze 42 roků a 355 dní, krácení 80% ndv. V rozhodnutí je uvedená možnost odvolání. Ještě jsem neuvedla, že žádost byla podaná k datu 20. 01. 2013. Mohu podat odvolání
s tím, že bych požádala o starobní důchod o cca 10 dní později, aby se mi započítalo 43 roků? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Změna data přiznání důchodu

Paragraf 86 odst. 4 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, říká, že oprávněný může do třiceti dnů ode dne oznámení rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení písemně požádat o změnu data přiznání důchodu.

O změnu data přiznání důchodu vám doporučuji požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení. Jak je uvedeno výše musíte tak učinit do třiceti dnů ode dne, kdy jste obdržela rozhodnutí o přiznání důchodu. Výše uvedené má pochopitelně smysl za podmínky, že jste od 20. 1. 2013 minimálně dalších 10 dní pracovala.

Námitka (odvolání) s tímto nemá nic společného, důchod je přiznán podle toho, jak jste si požádala, takže nemáte co namítat (proti čemu se odvolávat).