Budu si zpětně žádat o důchod. Bude mi zpětně přiznán důchod i za dobu nemoci?

Otázka:

Dobrý den,
dne 2. 12. 2013 mně vznikl nárok na starobní důchod. Stále ještě pracuji. Začátkem roku 2015 jsem pobírala 5 měsíců následkem úrazu nemocenskou. Chtěla bych se zeptat, od kterého data je nejvýhodnější podat zpětnou žádost o důchod – od roku 2013, 1. 1. 2014 nebo od 2. 1. 2014? Mohu současně zažádat o zvýšení důchodu za rok 2014 i za rok 2015? Bude mi zpětně přiznán důchod i za dobu nemoci?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Budu si zpětně žádat o důchod. Bude mi zpětně přiznán důchod i za dobu nemoci?

Podrobné srovnání výpočtu důchodu v roce 2013 a 2014 naleznete v tomto článku. Záleží tedy na výši vašich výdělků, ale pokud vyděláváte méně než zhruba 40.000 Kč měsíčně, nevyplatí odcházet do důchodu k datu v roce 2014 (a je jedno, zda k 1. nebo 2. lednu), protože nejenže byste přišla o doplatek důchodu za období od 2. 12. 2013 do konce roku, ale také byste měla přiznán nižší důchod. Doporučuji tedy spíše požádat k datu dosažení důchodového věku.

Starobní důchodce může pobírat dočasnou pracovní neschopnost v rozsahu popsaném v tomto článku (zjednodušeně 14 + 70 dní). V případě, že vám bude zpětně přiznán starobní důchod, vznikne přeplatek na nemocenské (výplata nad 70 dní nemocenské by vám nenáležela), který bude zúčtován z doplatkem důchodu.

Požádat o úpravu důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu můžete za každých 360 dní této činnosti. Do této doby se však nepočítá doba dočasné pracovní neschopnosti (jedná se o tzv. dobu odečítanou), která vám získání dalších 360 dní „odsune“. O úpravu důchodu můžete požádat současně s uplatněním žádosti o starobní důchod.