DPČ před rokem 1990 a pojištění po celý kalendářní měsíc

Otázka:

Dohoda o pracovní činnosti před r. 1990
Dobrý den, vykonávala jsem průvodcovskou činnost pro různé cestovní kanceláře na základě dohod o pracovní činnosti, dle jejich potřeby. Neměla jsem žádný řádný pracovní poměr. Platí v tomto případě asi vyhláška č.165/1979. Tedy, pokud činnost trvala déle než 6 pracovních dnů po sobě jdoucích a výdělek dosáhl alespoň 400Kč měsíčně, tak by se mě výdělek i odpracovaná doba měla počítat do důchodu. Co mě není jasné, jak se počítá ta odpracovaná doba, pouze jednotlivé odpracované dny, nebo celý měsíc?
V jednom měsíci jsem pracovala třeba i pro 3 cest. kanceláře a splnila jsem podmínky vyhlášky, asi se mě ten měsíc tj. 30 dní nezapočte 3x, že?
Takže se započítávají jen jednotlivé odpracované dny? Ve vyhlášce se o tom nemluví.
Děkuji Vám

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

DPČ před rokem 1990 a pojištění po celý kalendářní měsíc

Na dohodu o pracovní činnosti se v dané době pohlíželo stejně jako na zaměstnání – pro účely hodnocení doby se jedná o totéž. “Pojištěná” jste tedy byla od začátku výkonu DPČ do jeho konce, ale ne po celý kalendářní měsíc. To se týkalo tzv. pracovníků na nepravidelnou výpomoc, což je institut odlišný od DPČ.

Při souběhu dob se doba pojištění hodnotí pouze jednou – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.