Počítá se dohoda o pracovní činnosti do důchodu?

Otázka:

Pobírám invalidní důchod 1. st. a k tomu pracuji na dohodu o pracovní činnosti cca 9 let, na poloviční úvazek. Bude se mi tato odpracovaná doba počítat do starobního důchodu? Slyšel jsem, že DPČ se nepočítá. Zdá se mi to divné, když já i zaměstnavatel za mě odvádí zdravotní i sociální pojištění.

Odpověď:

Počítá se dohoda o pracovní činnosti do důchodu?

U dohody o pracovní činnosti vzniká účast na pojištění v případě, že si v daném měsíci vyděláte alespoň 2.500 Kč nebo máte v dohodě sjednanou alespoň tuto výši výdělku. Vzhledem k tomu, že pracujete na poloviční úvazek a sám uvádíte, že za vás zaměstnavatel odvádí sociální pojištění (zdravotní pojištění se důchodu netýká), předpokládám, že si v měsíci vyděláte vyšší částku a jste tedy sociálně pojištěný (tato doba se vám hodnotí na důchod).

Od zaměstnavatele byste měl každý rok (od roku 2004) dostávat evidenční list důchodového pojištění (ELDP), ze kterého poznáte, po jakou dobu jste byl v daném roce pojištěný.

Pro úplnost dodávám, že starobní důchod vám bude počítán tímto způsobem.