Jak se započítává DPČ do důchodu?

Otázka:

Dobrý den, nenašel jsem ani zde jednoznačnou odpověď a proto se zeptám:
Pokud se uzavře Dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou od např. 15.9.- 15.12.2019, tj. na 3 měsíce s tím, že bude uvedeno, že průměrná odpracovaná doba za týden nesmí překročit polovinu týdenního úvazku zaměstnavatele, v tomto případě tedy 37,5/2 = 18,75 hod, jak je to se započítáním dnů za celé období pro VÝPOČET důchodu ?
.
Mohu např. pracovat dva dny v týdnu a 3 dny být doma a nedělat nic a ke konci naopak. Počítají se i tyto dny, kdy vůbec není člověk na DPČ daný den v práci, do nároku dnů a roků pro výpočet důchodu ? Platí pravidlo, že celková skutečně odpracovaná doba za období DPČ se podělí týdny a pokud je splněna podmínka v průměru těch cca 13 týdnů polovina úvazku, tak se započítá všech 90 dnů pro výpočet důchodu i když člověk pracoval třeba jen 30 dnů ?
Jak se to pak vlastně vykazuje ve výplatnici pro DPČ za měsíc, když fyzicky je odpracováno třeba jen 8-9 dnů, ale pro důchod chci započítat všechny pracovní resp. kalendářní dny
.
Zaměstnanec na HPP má vždy ve výplatnici všechny pracovní dny specifikované jako práce, dovolená, nemoc či neplacené volno, které mu ale za ten den do důchodu nevchází – ale co má uvedeno na výplatnici DPČ, když všechny dny mít uvedené nemůže, protože by musel každý den dělat 3,75 hod ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se započítává DPČ do důchodu?

Aby se uvedená doba hodnotila jako doba pojištění, musí být dosaženo tzv. rozhodného příjmu, který od letošního roku činí 3.000 Kč za měsíc. Pokud bude váš výdělek (hrubá mzda) z dohody o pracovní činnosti vyšší, vznikne účast na pojištění (pojištění bude strženo) a celý měsíc máte pojištěný (samozřejmě, pokud činnost začne 15. září, jste pojištěn od 15. září, ne celý měsíc). Kolik dní jste byl reálně v zaměstnání, se nesleduje.

Jak vypadá výplatnice u DPČ, nevím, to je už mimo můj obor.