Dotazy ke zhodnocení doba a získání celého roku pojištění

Otázka:

Dobrý den,
prosím o následující informace.
Nejprve základní info o mé osobě a mých úvahách: Jsem OSVČ, datum odchodu do řádného starobního důchodu mám 2.3. 2022 – k tomuto datu jsem si vypočetl evidovanou dobu 48 roků a “asi” (k tomu se dostanu) 75 dnů (po patřičných kráceních na 80%). Předpokládám, že o důchod požádám buď k tomuto “řádnému” datu nebo odejdu do předčasného důchodu v prosinci letošního roku 2021, kdy by mě vycházelo krácení pouze o 1Q – jednu dobu do 90-ti dnů (až si na přelomu září a října zjistím, co pro mně bude výhodnější). Upřesnění počtu dnů nad 48 roků je pro mně docela rozhodující, protože – pokud se rozhodnu pro předčasný důchod – musím jednak požádat k určitému datu (nevím, jestli bych toto datum mohl dodatečně posunout dopředu nebo dozadu, ale obávám se, že ne – prosím o info) a jednak nechci přijít zbytečně, kvůli nějaké nepřesnosti, o celý rok do evidované doby. Mám zpracovaný IOLDP, ze kterého jsem vycházel a přepočetl si krácené doby – studium SŠ po 18. roce a dobu evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP (zatím ji mám u SSZ jako neevidovanou dobu).
1. Moje nejvyšší vzdělání je SPŠS, kterou jsem zakončil maturitou. Školní rok skončil 30.6.1977. Udělal jsem si ještě poslední prázdniny a do zaměstnání jsem nastoupil až 15.8.1977. Na IOLDP mám neevidovanou dobu prázdnin 1.7.-14.8.1977 (45 dnů). Předpokládal jsem, že po doložení maturitního vysvědčení mě bude celá tato doba započítána jako evidovaná (samozřejmě po krácení 45×0,8=36 dnů). Pro svůj klid, že vycházím ze správných předpokladů jsem nyní požádal OSSZ v Hradci Králové o informativní výpočet důchodu. Nestačil jsem se však divit – pracovnice OSSZ mě sdělila, že mě může být uznána doba pouze za 1 měsíc prázdnin (červenec) a zbylých 14 dnů v srpnu již ne. Na můj dotaz, proč ne a kde je to uvedeno, odpověděla, že to tak prostě je. Ale potom najednou dodala, že záleží na pracovníkovi (?!) ČSSZ v Praze, kde budou moji žádost o důchod posuzovat a zpracovávat, jestli mě uzná i těch 14 dnů v srpnu. Nedalo mě to a zavolal jsem i na tel. linku ČSSZ. Tam jsem dostal prakticky stejnou odpověď – opět, že mě bude uznán pouze 1 měsíc z prázdnin a 14 dnů v srpnu již ne. A na můj dotaz proč, jsem dostal další zajímavou odpověď – můj první zaměstnavatel prý za mě měl zaplatit sociální pojištění již od 1.8., i když jsem nastoupil až 15.8., což je podle mě nesmysl. Takže jsem “otravoval” 2 pracovnice SSZ a stejně jim nějak nevěřím… Bude mě uznáno celých 45 dnů před nástupem do 1. zaměstnání ke krácení?
2. Na IOLDP, zpracovaném ČSSZ v Praze, mám souběžně se studiem (ND) uvedeno v době prázdnin mezi 3. a 4. ročníkem školy 1.7.-31.7.1976 (tedy již po mém 18-tém roce) 31 dnů jako zaměstnání. Byla to prázdninová brigáda. Předpokládám, že tento souběh studia a brigády by znamenal, že těchto 31 dnů mě nebude kráceno na 80%, ale bude uznáno jako 100% doba. Druhým problémem (ale s tím se už musím “poprat” sám) je, že na informativním výpočtu důchodu, zpracovaném OSSZ v HK, již tato brigáda najednou není uvedena vůbec … Dokládat ji budu těžko, takže to možná skončí jako krácená náhradní doba.
3. Jak jsem již psal, nerad bych přišel o celý rok neuváženým stanovením dne odchodu např. do předčasného důchodu třeba i o 1 den. Dle IOLDP mám neevidovanou dobu 90 dnů v období 1.2.-30.4.1992 (90 dnů). K 31.1.1992 jsem skončil v zaměstnání a v době 3.2.-30.4.1992 (88 dnů) jsem byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP (prokáži potvrzením, 2 měsíce odstupné + 1 měsíc podpora). Nevím, jaké tehdy platily zákony. Jedná se mě o ty 2 dny po skončení zaměstnání. Tuším, že na ÚP se chodilo do 3 dnů. Navíc 31.1.1992, kdy mě skončilo zaměstnání, byl pátek. Takže žádost na ÚP jsem podával až v pondělí 3.2.1992. Započítávají se i tyto 2 dny jako náhradní doba ke krácení nebo zůstanou jako doba neevidovaná? A ještě prosím obecně, pokud vyjde po krácení na 80% např. 70,1 dne – zaokrouhluje se vždy směrem nahoru, tedy 71 dnů?
Může se to všechno (těch “pár” dnů) zdát jako banalita, ale já si myslím, že je to velice důležité, abych si správně načasoval odchod do důchodu. Od pracovnice OSSZ jsem se dozvěděl pouze, že doklady pro doložení neevidovaných dob se předkládají až při žádosti o důchod a prakticky nic konkrétního jsem se nedozvěděl, takže tuto schůzku považuji naprosto za zbytečnou a zůstaly mě jenom dohady.
S vděčností tedy využívám možnost Důchodové poradny. Řadu věcí jsem se snažil dohledat, velice mě pomohla webová stránka “naše důchody.cz” a Zákon o důchodovém pojištění, ale stále mám pochybnosti, jestli některé souvislosti chápu správně.
Předpokládám, že pro uveřejnění dotazu, dle svého uvážení, vypustíte “omáčku”, kterou jsem třeba uvedl zbytečně, příp. uvedete dotazy samostatně.
Děkuji předem za vaši odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dotazy ke zhodnocení doba a získání celého roku pojištění

O změnu data přiznání důchodu je možné požádat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. Může to být dopředu i dozadu, ale nově požadované datum přiznání nesmí předcházet datu uplatnění žádosti o důchod.

  1. V tomto vás na OSSZ informovali chybně. Celé prázdniny je možné zhodnotit jako dobu studia, nejdéle však do nástupu do trvalého zaměstnání. Ve vašem případě si tedy můžete studium zhodnotit až do 14. 8. 1977. Zákonnou úpravu jsem podrobněji rozebíral zde. Zhodnocení některé doby samozřejmě nemůže být na libovůli někoho, kdo na ČSSZ důchod počítá. Maximálně může jít o to, zda problematiku zná nebo ne.
  2. Ano, prázdninová brigáda se hodnotí jako doba zaměstnání, tj. na 100 %. Pokud je uvedena na IOLDP, nic ČSSZ dokládat nemusíte. Při informativním výpočtu se pracovnici očividně nechtělo toto dobu řešit a zhodnotila pouze studium. To nebrání tomu, aby byla tato doba zhodnocena při konečné výpočtu.
  3. Pokud jste se na úřad práce přihlásil až 3. 2. 1992, bude se vám doba evidence hodnotit až od tohoto dne. Uvedené dva dny zhodnoceny nebudou. Před rokem 1996 se hodnotí veškerá evidence na ÚP, takže není třeba dokládat, že jste měl odstupné nebo podporu. Náhradní doba pokrácená na 80 % se skutečně zaokrouhluje na celé dny nahoru, ale až její celkový součet, tj. ne každý jednotlivý mezisoučet. K výpočtu doby pojištění můžete použít moji kalkulačku.