Dopočtenou dobu jsem měl jen do 60 let a přitom se později zvyšoval důchodový věk

Otázka:

Dobrý den!
Jsem muž, nR. 1.7.1955. V r. 2000 mi byl přiznán plný invalidní důchod (dnes ID 3. stupně). K datu přiznání tohoto důchodu mně byla dopočtena náhradní doba do odchodu do starobního důchodu (tehdy se odcházelo u mužů v 60ti letech), t.j. 15%. Od r. 2000 do mého odchodu do star. důchodu (ke dni 1.11.2018) se však změnila doba odchodu do důchodu, u mne konkrétně o 3 roky a 4 měsíce, ale toto prodloužení mi během pobírání ID 3. st. nebylo nijak zohledněno (valorizováno o těch 1,5% ročně)! Mám nárok na zpětné doplacení tohoto rozdílu při odchodu do star. důchodu ? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dopočtenou dobu jsem měl jen do 60 let a přitom se později zvyšoval důchodový věk

Prodlužování důchodového věku (v roce 2000 už u mužů nebyl důchodový věk 60 let) nemůže mít vliv a nemůže se promítnout do výpočtu již přiznaného a spočítaného invalidního důchodu. Důchod je přiznán a spočítán podle zákonem stanovených podmínek účinných ke dni přiznání důchodu. Podle této logiky by se musely při každé změně zákona přepočítávat všechny dříve přiznané důchody.

Nyní si můžete požádat o přiznání starobního důchodu. Při jeho výpočtu vám bude náhradní doba pojištění pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (dříve plného invalidního důchodu) hodnocena až do dosažení důchodového věku.