Krácení předčasného důchodu podle nových pravidel ve výši jedné poloviny

Otázka:

Myslíte si, že MPSV umí počítat, když tvrdí: „Při předčasném odchodu do důchodu se trvale snižuje výše důchodu. Dnes se za každých 90 dnů předčasnosti důchod sníží přibližně o 300 Kč. Při odchodu o 2 roky dříve jde přibližně o 1 420 Kč. Nově bude po odpracování 45 let při odchodu do předčasného důchodu toto krácení pouze poloviční (tedy přibližně o 710 Kč).“ Přece 90 dní jsou 3 měsíce, rok má 4 čtvrtletí a dva roky 8 čtvrtletí, jak mám rozumět výpočtu krácení za předčasnost o 1 420 Kč za dva roky, když 8 x 300 je 2 400 Kč? Bylo by to ještě nižší krácení od roku 2025, než je doposud.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Krácení předčasného důchodu podle nových pravidel ve výši jedné poloviny

V dnešní době činí krácení předčasného důchodu v posledním roce před přiznáním důchodu běžně cca 150 Kč až 220 Kč za každých 90 i započatých dnů (0,9 % výpočtového základu). V druhém roce je to pak zhruba 200 až 300 Kč za každých i započatých 90 dnů (1,2 % výpočtového základu). Krácení za osm období (zhruba dva roky) tak může činit  1400 Kč až 2100 Kč. Samozřejmě může jít o vyšší i nižší částku podle konkrétní výše důchodu.

Pokud dojde ke zvýšení krácení předčasného důchodu na 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní, zvýší se krácení na částku 2000 Kč až 3000 Kč. Polovina by pak byla 1000 Kč až 1500 Kč.

Výpočet uvedený na webu MPSV je skutečně nereálný.