Doplatek důchodu při přechodu z invalidního do starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den,
dne 2. 9. mi bylo doručeno rozhodnutí ČSSZ. Byl mi přiznán starobní důchod. Dle osobního listu důchodového pojištění mi spočítali celkovou dobu pojištění na 42 roků a po snížení náhradních dob na 80 % mi bylo pro výpočet výše důchodu započítáno 39 roků pojištění. Na rozhodnutí o přiznání starobního důchodu je napsáno : OVZ 26.399,- Kč, z toho výpočtový základ 15.311,- Kč.
58,5 % z VZ 15.311,- = 8.957,- Kč + zákl. výměra 2.340,- Kč = 11.297,- Kč. Tato částka Vám bude od 6. 10. vyplácena prostřednictvím České pošty.
Je zde však mylná informace, že tato částka odpovídá době pojištění 36 roků.
Někdo z pracovníků ČSSZ, kdo psal toto rozhodnutí, v tomto udělal chybu, že namísto 39 let napsal pouze 36 let.
Jestliže celý výpočet důchodu je správný, mám kvůli této chybě podat námitku nebo si této chyby nemám všímat?
Jsem podle zákona povinen kontrolovat rozhodnutí ČSSZ nebo případné textové nebo číselné chyby?
Starobní důchod mi byl přiznán zpětně od 5. 7. 2014. Dne 6. 7. jsem ještě dostal výplatu částečného inv. důchodu, dne 6. 8. jsem také dostal výplatu částečného inv. důchodu a zítra je 5. 9., tak jsem zvědav, jestli mi ještě částečný invalidní důchod vyplatí, když první starobní důchod mám dostat až 6. 10. 2014. Poslali mi také dorovnání rozdílu mezi těmito důchody, neboť výše část. inv. důchodu byla pouhých 7.234,- Kč. Napsali mi, že mi za dobu od 5. 7. do 5. 10. posílají částku 12.324,- Kč. V rozhodnutí o starobním důchodu se zmiňují pouze o tom, že od 5. 7. mi už část. inv. důchod nenáleží, ale nezmiňují se o tom, zda 6. 9. mi bude ještě nějaký důchod vyplacen či nikoliv.
Děkuji za odpověď.
Zdravím.

Odpověď:

Doplatek důchodu při přechodu z invalidního do starobního důchodu

Podle údajů, které uvádíte, máte starobní důchod spočítaný správně (přepočítal jsem ho z vašeho osobního vyměřovacího základu). Zaměnění 39 let za 36 je jen písařskou chybou při vydávání rozhodnutí – já osobně bych jí neřešil, ale pokud na ni ČSSZ upozorníte (nemusíte ani podávat námitku), ČSSZ chybu napraví. Nevím o žádném zákonu, který by vám nařizoval kontrolovat si rozhodnutí správního orgánu (předpokládá se, že je správné)

Vzhledem k tomu, že doplatek důchodu je až do 5. října a řádnou splátku důchodu máte dostat až 6. října, tak zítra (5. září, vzhledem k tomu, že 6. je sobota) jistě ještě splátku invalidního důchodu obdržíte.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za odpověď, kterou jste zveřejnil.
S poslední splátkou část. invalidního důchodu dne 5.9. 2014 jste měl pravdu, byla mi vyplacena.
Co se týká písařské chyby v počtu let pojištění uvedeném na rozhodnutí, tak se lze jedině obávat toho, zda následně třeba nějaké vnitřní kontrolní oddělení ČSSZ na základě této chyby nepřepočítá výši důchodu směrem dolů jen kvůli špatně uvedenému nižšímu počtu let, aniž by provedla kontrolu roků uvedených na osobním listu důchodového pojištění, který je nedílnou součástí již vydaného rozhodnutí, a naopak dle správnosti opravila počet roků z 36 na 39?
Děkuji za odpověď.
Zdravím.

Odpověď doplněna:

Kontroly, o kterých píšete, sice na ČSSZ probíhají, ale vzhledem k množství vydaných rozhodnutí jsou spíše výjimečné. Pokud však k takové kontrole dochází, je kontrolován celý výpočet důchodu a musí být i zřejmé, z čeho je výpočet proveden. Určitě nemůže dojít ke snížení důchodu jenom proto, že se někdo upsal v rozhodnutí. Ve všech aplikacích ČSSZ bude uveden správný počet let a vzhledem k tomu, že ČSSZ má všechny podklady digitalizované, i za mnoho let bude možné zkontrolovat celou dobu pojištění.

Jak jsem však již psal výše, chcete-li mít klid, určitě se s žádostí o nápravu na ČSSZ obraťte, rozhodnutí nebude problém opravit.