Započítává se do výpočtu starobního důchodu částka invalidního důchodu?

Otázka:

Započítává se do výpočtu starobního důchodu částka invalidního důchodu 1. stupně. Je mi 61 let a tento důchod pobírám od r. 1987. Celkový počet evidovaných dob činí 44 roků a 102 dnů, náhradní doba pojištění činí 1 rok a 304 dnů.

Odpověď:

Započítává se do výpočtu starobního důchodu částka invalidního důchodu?

Částečný invalidní důchod se vám bude jako hrubá mzda (vyměřovací základ) počítat v době do konce roku 1995. Od roku 1996 se částečný invalidní důchod k výdělku nepřipočítává. Bližší informace o výpočtu starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu naleznete v tomto článku.