Doplacení pojistného po přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den, situace se má takto: v 04/2017 jsem přerušila živnost, na UP jsem se neregistrovala, Zpoj si hradím sama, sociální jsem zamýšlela doplatit po nástupu do zaměstnání v termínu do 1 roku.
Nezávisle na tom mi lékařka, jako už mnohokrát, navrhla možnost zažádat si o ID (chronické onemocnění), což jsem učinila – byl mi přiznán 1. stupeň k datu 3.6.3017; nyní čekám na Rozhodnutí o přiznání ID. Dokud mi Rozhodnutí nebylo doručeno, zdráhám se ucházet se o zaměstnání (status ID potvrzený nemám a přiznáním invalidity ve zkušební době bych nemusela působit věrohodně), tedy čekám.
Můj dotaz se týká doplacení nyní sociálně nepojištěných měsíců. V případě, že bych se po doručení Rozhodnutí neprodleně přihlásila k dobrovolného soc. poj. + především doplatila nyní nepojištěné měsíce, bylo by nutné absolvovat celý proces znova? Od lékařských posudků až po případné čekání na Rozhodnutí z OSSZ?
Nepojištěné měsíce mít nechci, na druhou stranu ráda bych hledala zaměstnání a tedy měla záležitosti ohledně ID vyřížené. Za případnou radu Vám předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doplacení pojistného po přiznání invalidního důchodu

Ne, v případě doplacení dobrovolného důchodového pojištění by zdravotní stav znovu posuzován nebyl. Pouze v případě, že by doplacení pojistného mělo vliv na výši invalidního důchodu, byl by tento ode mne doplacení přepočítán (bylo by vydáno nové rozhodnutí).

Otázka doplněna:

Děkuji. S dovolením, rozumím-li správně, doplacení 3 měsíců důchodového pojištěné nyni spadajicich do rozhodného období (předpokládám, že jím je 3.6.2017-přiznání invalidity dle posudkové lékařky až 3.6.2007-je mi 30 roků) nebude mít vliv na výpočet/výši ID, tedy k přepočtu nedojde a bude platné Rozhodnutí, které bude vydáno před doplacením?
Ještě v této souvislosti – existuje možnost doplacení jen části období, po které nebylo hrazeno důchodové pojištění? (Uvažuji tak, pokud by doplacení vedlo k přepočtu, 3 neuhrazené měsíce před přiznáním, tj. do 3.6.2017 bych nechala nepojištěné a doplatila bych až období po 3.6.2017). Děkuji za trpělivost. Přeji pěkný den.

Odpověď doplněna:

Pro vznik nároku na invalidní důchod musíte v posledních deseti letech před vznikem invalidity získat alespoň pět let pojištění. Pokud tuto podmínku splňujete, nárok na invalidní důchod vám vznikne a doplacení dobrovolného důchodového pojištění nebude mít na tuto skutečnost vliv.

Následně ČSSZ přistoupí k výpočtu důchodu – netvrdím, že doplacení tří měsíců pojištění výši důchodu neovlivní, ale skutečně nemusí a to, že doplacení vliv mít nebude, je více pravděpodobné, než že ano.

Výši důchodu ovlivňují vyměřovací základy (výdělky) z rozhodného období. Pokud je vám letos 30 let, budou se vám při výpočtu invalidního důchodu hodnotit výdělky za roky 2006 až 2016. Letošní tedy nikoliv. Chybějící doba pojištění může mít vliv na získanou dobu pojištění (hodnotí se celé roky pojištění) a na tzv. dopočtenou dobu, protože ta by se v případě, že by vám od 18 let chyběl více než jeden rok doby pojištění, krátila. Je to však spíše nepravděpodobné.

Doplatit pouze část doby můžete, ale uvažujete špatně. Chybějící doba vám sice nemusí ovlivnit výpočet invalidního důchodu, ale bude se hodnotit pro výpočet starobního důchodu (ale opět jo možná vůbec neovlivní). Datum přiznání invalidního důchodu v tomto směru neberte jako zlom.