Dokdy mě musí PSSZ vyrozumět o ne/prodloužení podpůrčí doby po 380 dnech?

Otázka:

Dobrý den. 4.10.2022 mi končí podpůrčí doba. Dne 4.9.2022 jsem přes datovou schránku podala žádost i se zdravotním posudkem svého ošetřujícího lékaře o prodloužení podpůrčí doby kde se ošetřující lékař vyjádřil, že můj ZS momentálně mi nedovoluje okamžitý návrat do pracovního prostředí avšak je možné očekávat v příštích několika měsících zlepšení.
Požádala jsem PSSZ na call centru zda se mou žádostí již někdo zabývá a byla jsem dost ,,netaktně“ odbita, že ČSSZ – PSSZ má na vyřízení žádostí 60 dnů.
Četla jsem, ale, že do 30 dnů od podání by měla ČSSZ – PSSZ vydat rozhodnutí, ve výjimečném případě do 60 dnů. Zarazila mě netaktnost, ze strany call centra, že mají na to 60 dnů. Opravdu jsem se domnívala, že do 30 dnů má ČSSZ – PSSZ rozhodnout co dále.
Jaký je prosím v tomto právní výklad, co kdy musí ČSSZ – PSSZ vyrozumět mě o ne/prodloužení podpůrčí doby po 380 dnech, teď se to jmenuje, ale žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby, odkaz zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zvnupd
Předem děkuji 🙂

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dokdy mě musí PSSZ vyrozumět o ne/prodloužení podpůrčí doby po 380 dnech?

Na dávky nemocenského pojištění nejsem odborník, zabývám se pouze důchody. Podle mého názoru se na vydání rozhodnutí o (ne)prodloužení podpůrčí doby nemocenské vztahují obecná pravidla správního řádu, tj. rozhodnutí je třeba vydat do 30 dnů od podání žádosti. Tuto lhůtu je možné prodloužit o dalších 30 dnů, jedná-li se o složitý případ – § 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. Pokud vím, tak je také možné řízení přerušit, pokud se čeká např. na lékařské nálezy. Po tuto dobu lhůta také neběží.