Na PSSZ byl můj spis vyřízen 2. 12. 2020 a odeslán. Ovšem nikdo neví kam

Otázka:

Dobrý den,
mám problém s délkou vyřízení invalidního důchodu III . stupně.
Žádost byla podána 21.9.2020.
Posudek o invaliditě mi byl doručen 5.10.2020 s plaností od 19.8.2020.
Když jsem pátrala kde je problém, tak nikdo neví.
Na PSSZ , oddělení důchodového pojištění, byl můj spis vyřízen 2.12.2020 a odeslán.
Ovšem nikdo neví kam.
Mám si to zjistit na jejich bezplatné lince, kde telefon samozřejmě nikdo přes týden nezvedá.
Prosím o radu ,jak postupovat dál.
Zákonem stanovená lhůta 90 byla 21.12.2020.
Předem děkuji .

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na PSSZ byl můj spis vyřízen 2. 12. 2020 a odeslán. Ovšem nikdo neví kam

Na PSSZ samozřejmě musí vědět, kam žádost o důchod postoupili – bylo to České správě sociálního zabezpečení. Nikam jinam se žádosti o důchod nepostupují (pokud jste nebyla voják z povolání, policista apod.).

Lhůta pro vydání rozhodnutí je sice 90 dní, ale tato lhůta se prodlužuje, pokud jsou došetřovány skutečnosti rozhodné pro vyřízení důchodu, např. u ošetřujících lékařů (lékařské nálezy), u zaměstnavatele (evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatel) atd. Lhůta pro vydání rozhodnutí tak ve vašem případě ještě nemusela uplynout.

Běžně ČSSZ o žádosti o invalidní důchod rozhodne do dvou měsíců od jejího obdržení. Moje rada je tedy vyčkat ještě minimálně měsíc.