Dohoda o pracovní činnosti s výdělkem 4.000 Kč a účast na pojištění

Otázka:

Mám 1. stupeň ID. Je pro mě důležité vydělávat třeba jen málo, ale hlavně být účasten na důchodovém pojištění a nabírat tak roky pojištění. Problém: zaměstnavatelé šetří a berou invalidy jen na tzv. dohody. DPP nepřichází v úvahu vůbec. Ale jaký je rozdíl mezi DPČ a hlavním pracovním poměrem z hlediska nabírání roků pro účely důch. pojištění? Příklad: pracuji na hlavní pracovní poměr od 1.1. do 31.1. Započítá se mi 31 dnů. Ale dejme tomu, že na stejné období roku podepíšu smlouvu na DPČ s pracovní agenturou a podepíšu daňové prohlášení tzv. růžový lístek na dobu od 1.1. do 31.1., avšak v průběhu měsíce odpracuji pouze 40 hodin, což se dá stihnout za pouhých pět dnů. Výdělek je 4 000 Kč, agentura nějaké pojištění zaplatí, ale zdá se mi, že do celkové délky doby důchodového pojištění se nezapočítá 31 dnů, ale právě jen těch 5 dnů. Velmi děkuji za zodpovězení dotazu. Je to pro mě velmi důležité, protože doplňování zboží na DPČ je doprovázeno poměrně dobrými mezilidskými vztahy. Musel bych však použít hodně vulgarity k hodnocení některých podnikatelů ždímajících z invalidů pracovní normy, jež nedokážu ani s vypětím všech svých sil splnit…

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dohoda o pracovní činnosti s výdělkem 4.000 Kč a účast na pojištění

Dohoda o pracovní činnosti je v tomto totožná s běžným pracovním poměrem. Dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na pojištění v případě, že vyměřovací základ (hrubá mzda) dosáhne alespoň částky 2.500 Kč. Pak je jedno, zda zaměstnanec chodí za zaměstnání pouze na několik dní v měsíci – pokud dohoda trvá po celý měsíc, je pojištěný celý měsíc. Důležitá je výše zúčtovaného příjmu.

Daňové přiznání a celkově daňová problematika s výše uvedeným nesouvisí.