Dobrovolná účast OSVČ na pojištění a předčasný důchod

Otázka:

Vážený pane, muž požádal o předčasný starobní důchod k 11. 10. 2019, a tak mu byl přiznán. Do odpracovaných let mu nebyl započítán rok 2018, kdy jako OSVČ vedlejší (ČID) neměl povinnost platit zálohy. Ve snaze získat zápočet těchto dní se nyní přihlásil k důchodovému pojištění OSVČ za rok 2019. Až poté jej jiná pracovnice ČSSZ upozornila, že v tomto případě nebude mít v roce 2019 nárok na výplatu předčasného starobního důchodu, a ani ČID. Otázka zní: Je to pravda? A pokud ano, je vhodné (a možné) změnit datum přiznání SD např. na 30. 12., nebo udělat zpětvzetí žádosti a požádat nově (také k 30. 12.) s tím, že by tak pokračovala výplata ČID do 30. 12. a SD přiznaný od 30.12. by se nevyplatil pouze za dva prosincové dny, ale v lednu už by se vyplácel? Nebo je možné vzít přihlášku k důchodovému pojištění zpět? Nebo je situace jiná a řešení jiné?
Velice děkuji za radu. S úctou

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dobrovolná účast OSVČ na pojištění a předčasný důchod

V tomto s informací, kterou jste obdrželi na OSSZ nesouhlasím. Dobrovolná účast na pojištění OSVČ podle § 10 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. není překážkou pro výplatu předčasného důchodu. Překážkou by byla pouze situace, kdy by manžel překročil rozhodnou částku (příjmy po odečtu výdajů).

Změnit datum přiznání důchodu je možné do 30 dnů od obdržení rozhodnutí – § 86 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. V tomto případě to ale nevidím za nutné.