Při rozhodování o starobním důchodu nebyl zhodnocen vyměřovací základ OSVČ. Mám žádat o přepočet?

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz k přepočtu výše starobního důchodu, který mi byl přiznán rozhodnutím od 14.3.2020. V přiloženém osobním listu důchodového pojištění není za rok 2019 uveden vyměřovací základ, což je v pořádku, protože jako OSVČ jsem daňové přiznání za rok 2019 podával až dne 26.3.2020. Dle informace ČSSZ mi bude výše starobního důchodu přepočítána a dostanu nové rozhodnutí o výši důchodu. Započítává se v tomto konkrétním případě rok 2019 do výpočtového základu a přepočte výši starobního důchodu a rozhodne o jeho nové výši ČSSZ automaticky ze zákona ? Nebo musím podat proti původnímu rozhodnutí námitky a požádat o přepočet výše starobního důchodu já sám? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Při rozhodování o starobním důchodu nebyl zhodnocen vyměřovací základ OSVČ. Mám žádat o přepočet?

Ne, v této situace není nutné žádat o provedení úpravy důchodu. Příslušná OSSZ zašle ČSSZ potvrzení o získaném vyměřovacím základu a zaplaceném pojistném a ČSSZ důchod přepočítá bez vaší žádosti.