Do konce března budu pobírat podporu v nezaměstnanosti, od prvního dubna pobírat předdůchod

Otázka:

Prosím o potvrzení správnosti následujícího postupu.
Do konce března budu pobírat podporu v nezaměstnanosti, od prvního dubna pobírat předdůchod. Předpokládám, že od 31.12. 2023 budu žádat o předčasný důchod (později to pravděpodobně bude znevýhodněné předpokládanou a již signalizovanou úpravou důchodového systému).
Abych získal další odpracovaný rok (celistvý násobek 365 odpracovaných dní) pro výpočet důchodu, hodlám současně s posledním měsícem výplaty podpory a předdůchodem pracovat na dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou 4000,-Kč, tj. cca 40 hodin měsíčně. Předpokládám, že je to nejnižší potřebná částka. Z toho bych měl platit sociální i zdravotní pojištění podle předepsaných procent a neměl by zde být žádný doplatek zdravotního pojištění do minimální mzdy, z titulu, že zdravotní pojištění za mě po celou dobu bude platit stát, jak v době podpory v nezaměstnanosti, tak v době výplaty předdůchodu.
Je to takhle správně a pro mě nejvýhodnější?
Je nějaký rozdíl z hlediska odvodů atp., pokud bych nepracoval na dohodu o pracovní činnosti, ale v pracovním poměru se zkráceným pracovním úvazkem ve stejném rozsahu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Do konce března budu pobírat podporu v nezaměstnanosti, od prvního dubna pobírat předdůchod

Svůj názor na předdůchod jsem vyjádřil v článku, ve kterém srovnávám předdůchod a předčasný důchod. Co je „nejvýhodnější“, není možné dopředu určit bez toho, abychom znali dobu, jak dlouho budete starobní důchod pobírat. Vždy jde o dobu návratnosti, kterou jste ochoten akceptovat, a ta bývá u předdůchodu poměrně dlouhá (nad 10 let).

Vámi popisovaný postup určitě možný je. Jediná nepřesnost je, že u nekolidujícího zaměstnání, které můžete jako uchazeč o zaměstnání mít, nebudete pobírat podporu v nezaměstnanosti. Sociální pojištění se odvádí ze zúčtovaného příjmu (hrubý výdělek – v roce 2023 skutečně minimálně 4 000 Kč). Protože budete státním pojištěncem, nebude se vám zdravotní pojištění počítat z minimální mzdy, ale ze skutečného výdělku.

Je třeba se zamyslet i nad zvoleným datem přiznání. 31. 12. 2023 získáte další celý rok doby pojištění? Nebo se k tomuto datu sníží krácení předčasného důchodu?

Mezi odvody u dohody o pracovní činnosti (s výdělkem vyšším než 3 999 Kč) a pracovním poměrem žádný rozdíl není.

Signalizované úpravy důchodového systému tu máme téměř 30 let a až na poměrně kosmetické změny, se nic „velkého“ nezměnilo.