Jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti, mohu si i v ní zažádat o předčasný důchod?

Otázka:

Plánuji zažádat o předčasný důchod. Jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti, mohu si i v ní zažádat o předčasný důchod nebo musí být člověk práe schopný? Příští měsíc už snad budu uznána jak doufám práce schopnou.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti, mohu si i v ní zažádat o předčasný důchod?

Žádost o předčasný starobní důchod je možné podat i v době trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Vzhledem k tomu, že OSSZ je úřad, který má za úkol kontrolu dodržování léčebného režimu, bylo by vhodné žádost uplatnit v době, kdy máte povoleny vycházky.