Dnes jsem se telefonicky dozvěděla, že mi byl důchod zrušen 20. 1. 2020

Otázka:

Dobrý den.
Já bych se chtěla zeptat… stalo se mi, že mi paní doktorka opakovaně tvrdila,
že v žádném případě nemůže dojít k odejmutí invalidního důchodu, aniž by si mne nejprve předvolali před posudkovou komisi. A to že oni si mne zavolají sami.
A taky dají vědět paní doktorce.
Místo toto jsme se dnes telefonicky dozvěděla , že mi byl důchod zrušen 20.1. 2020, aniž mi kdokoliv poslal jedinou zprávu.
A ani moje paní doktorka nebyla kontaktována.
Je prosím Vás toto možné?
Nikdo nám neposlal jediné oznámení…
A je možné, aby ani paní doktorka neměla řádné informace?
Jak se toto může vůbec stát?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dnes jsem se telefonicky dozvěděla, že mi byl důchod zrušen 20. 1. 2020

Toto se může stát jednoduše – nenahlásíte ČSSZ novou adresu (ať už trvalou nebo korespondenční), ČSSZ vás nemůže na jí nahlášené adrese dohledat s výzvou k podrobení se kontrolní lékařské prohlídce (KLP) a tak výplatu invalidního důchodu zastaví do doby, než se KLP podrobíte a budete i nadále uznána invalidní. Podrobte se kontrolní lékařské prohlídce a pokud budete uznána i nadále invalidní, bude vám výplata důchodu uvolněna.

Pokud je vaše situace jiná, napište mi více podrobností.

Otázka doplněna:

Dobrý den.
Moc děkuji za Váš čas.
Ale já po celou dobu bydlím na stále stejné adrese trvalého pobytu.
Poštu svědomitě hlídám.
V žádném případě tedy z mé strany nedošlo k žádnému pochybení.

Doplním ještě, před 3 lety, kdy jsem byla uznána invalidní měli stále tu samou adresu.
tudíž já de nikam nestěhovala…

Problém je, že mi nepřišlo poštou žádné oznámení.

Ani paní doktorce.

A bydlím stále na tom samém místě.

Pošta zde funguje svědomitě.

Nikdy nebyla problém s poštou…

Nikdy.

Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Je třeba rozlišit, zda došlo k odejmutí invalidního důchodu nebo k zastavení jeho výplaty.

K odejmutí invalidního důchodu může dojít pouze po provedení KLP, tj. po doložení zdravotního stavu a jeho posouzení posudkovým lékařem. Pokud by byla KLP prováděna tzv. v nepřítomnosti, což je možné, obdržela byste doporučeným dopisem (na dodejku) jak posudek o invaliditě z OSSZ, tak i rozhodnutí o odejmutí invalidního důchodu od ČSSZ.

Pokud by došlo pouze k zastavení výplaty invalidního důchodu, pak platí moje odpověď výše. Stále ale platí, že by vás OSSZ k provedení KLP opakovaně vyzývala (urgence by byly zasílána dopisem na dodejku) a bylo by vám zasláno i rozhodnutí o zastavení výplaty důchodu (opět na dodejku).

V situaci, kdy má ČSSZ nahlášenu správnou adresu a funguje u vás doručování pošty, není možné, abyste nebyla o postupu OSSZ a ČSSZ informována. Bližší informace vám poskytne vaše OSSZ, kde mají k dispozici potřebnou dokumentaci.

Otázka doplněna:

Dobrý den.

Chtěla bych Vám doplnit ještě informace, které jsme dneska s paní doktorkou zjistili.
Tak ono je to ještě tak, že oni zrušení toho invalidního důchodu, pokud ho člověk nepopírá peněžně vůbec nenahlašují a k posudkové komise nezvou.
Tudíž prý neměli povinnost mi nic oznamovat.
Mi bylo řečeno.
Dále jsem si tedy dnes musela jed na ČSSZ a podat novou žádost o invalidní důchod.
U mne jde především o to mít to zdravotně přes posudkovou komise potvrzené,
tu invaliditu, abych mohla i nadále pokračovat v zaměstnání, které tyto lidi na Pracovní smlouvu přijímá.
Takže jsem se k Vám chtěla vrátit Vám napsat, abyste kdyžtak dal lidem vědět,
kteří to taky nevědí…. co se jim ještě může v tomto státě stát.
Aby to věděli.
My jsme o tom s paní doktorkou neměli ponětí.
Nu teď už víme.
Tak snad té všechno dobře dopadne.
Udělali jsme pro to max.
Děkuji i Vám za informace, které lidem přinášíte.
Mějte se krásně.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

To jste ale nepsala, že invalidní důchod nepobíráte. To samozřejmě celou situaci mění. Žádný důchod vám tedy “zrušen” nebyl, protože vám ani nikdy nebyl přiznán. Vy jste byla pouze uznána invalidní a pokud vám ČSSZ důchod nevyplácí, není důvod, aby prováděla kontrolní lékařské prohlídky, tj. aby kontrolovala váš zdravotní stav, když to k ničemu nepotřebuje.