Dlouhodobé ošetřovné a odložený výplata předčasného důchodu

Otázka:

Dobrý den.
Jsem narozen 6.8.1960
Nárok na starobní důchod by mi vznikl k 6.10.2024
Mám přiznaný předčasný důchod bez výplaty k 6.8.2023 se zápočtem 46roků a 306dnů, s krácením k 6.8.2023 4,8 %, ale stále jsem v pracovním poměru.
Rozumím tomu tak, že pokud budu zaměstnán do původního nároku na st. důchod a případně déle, tak k tomuto datu (6.10.2024) by mělo skončit krácení za předčasnost a doba pojištění by měla činit určitě 48 roků. Dostanu o tom nějaké vyrozumění?
– Má na tuto dobu nějaký vliv krátkodobé onemocnění (např. neschopenka na 30 dnů)?
– Má na tuto dobu nějaký vliv „dlouhodobá ošetřovačka“ rodiče závislého na péči (do 90-ti dnů)
– Pokud budu i nadále pracovat, tak je třeba po mém termínu nároku na starobní důchod (6.10.2024) žádat o přepočet, aby se další zvyšování výpočtu realizovalo po každých 90-ti dnech, nebo se to děje nějak automaticky?
Děkuji za případné odpovědi, kterých jsem se nebyl schopen dobrat studiem zákonů a vyhlášek.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dlouhodobé ošetřovné a odložený výplata předčasného důchodu

Odložené výplatě předčasného důchodu se podrobně věnuji v tomto článku. Dočasná pracovní neschopnost ani dlouhodobé ošetřovné nevadí a stále se snižuje krácení předčasného důchodu a získáváte další dobu pojištění, pokud stále trvá výdělečná činnost (nemáte skončené zaměstnání).

Poslednímu dotazu zřejmě ne zcela správně rozumím. Pokud chcete pracovat „nad nárok“, tj. i po dosažení důchodového věku nepobírat starobní důchod a další výdělečnou činnosti si důchod zvýšit, tak se úprava důchodu provede na vaši žádost od data uvolnění výplaty důchodu. Pokud budete mít výplatu důchodu přiznánu a budete dál po datu dosažení důchodového věku pracovat, zvyšovat důchod lze opět na vaši žádost, ale až po 360 dnech této výdělečné činnosti. Příp. dotaz doplňte.

Upozorňuji, že postup s odloženou výplatou nebyl v tomto případě vhodný (výpočet roku 2024 je lepší než roku 2023) a pokud máte ještě možnost vzít žádost zpět, bylo by to dobré zvážit.