Mám přiznán předčasný důchod bez výplaty. Jsem zaměstnán, ale budu muset jít na paragraf a pečovat o nemocného otce

Otázka:

Mám přiznán předčasný důchod bez výplaty. Jsem zaměstnán, ale budu muset jít na tkzv. paragraf a pečovat o nemocného otce. Muj dotaz zní : bude se postupovat jako v případě neschopnosti a dojde odmazaní krácení za předčasnost?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám přiznán předčasný důchod bez výplaty. Jsem zaměstnán, ale budu muset jít na paragraf a pečovat o nemocného otce

Jde o to, čemu říkáte „na paragraf pečovat o otce“? Pokud myslíte tzv. dlouhodobé ošetřovné, jde o dávku nemocenského pojištění, kterou je možné za splnění podmínek pobírat až po dobu 90 dnů a slouží jako „omluvenka ze zaměstnání“, pak tato doba se hodnotí dále jako doba pojištění, takže dále odmazáváte krácení předčasného důchodu i získáváte další dobu pojištění. Pokud byste měl na mysli tzv. závislost, tj. pobírání příspěvku na péči, jedná se o náhradní dobu pojištění a tou se odmazávat krácení předčasného důchodu, ani získávat další dobu pojištění, nedá.