Dlouhá doba studia a nízký invalidní důchod. Co dělat?

Otázka:

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně mého nízkého ID, zda by byla možnost nějakého přezkumu.
Jsem narozen 3.10.1983, SŠ jsem studoval 1999-2003 a VŠ 2003 až doposud (2015).
Od 10/2009 (dosaženo 26 let) do 2/2010 jsem si platil pouze zdravotní. Od 2/2010 jsem zaměstnán na HP za minimální mzdu, zaměstnání trvá doposud.
V 8/2011 mi byl přiznán ID 2. stupně, částka 3000 Kč.
V únoru 2013 mi byl přiznán ID 3. stupně s částkou cca 3900 Kč, nyní v roce 2015 je to 4015 Kč. ID mám s doplněním, že si můžu dále přivydělávat.
Předpokládám, že tak nízká částka byla vypočtena díky relativně krátkému a nízkému výdělku při zaměstnání. Ale je možné, že jsem někde něco přehlédl.
Lze zažádat o přepočet výše, tak jak se to dělá u starobního důchodu, kdy po 2 odpracovaných letech ve starobním důchodu si člověk nechá přepočítat důchod. Nebo se s výší ID nedá již nic dělat?
Děkuji.

Odpověď:

Dlouhá doba studia a nízký invalidní důchod. Co dělat?

Zákon o důchodovém pojištění sice pamatuje na zvláštní případy, kdy je invalidní důchod přiznán mladým žadatelům (před 28. rokem věku), ale vyžaduje také splnění určitých podmínek – vše máme vysvětleno v článku o ochranném výpočtu invalidních důchodů.

Ve vašem případě nastal problém v tom, že studium se vám hodnotilo pouze po dobu prvních šesti let studia po 18. roce věku a nesplnil jste tak zákonem stanovenou podmínku, že vám mezi 18. rokem a datem vzniku invalidity nesmí chybět více než jeden rok pojištění. Vám ale chyběla doba od 3. 10. 2007 (po šesti letech studia po 18. roce věku) až do února 2010, kdy jste začal pracovat. Chyběly vám tak zhurba dva roky a čtyři měsíce a výše odkazovaný ochranný výpočet se u vás nemohl použít. Důchod vám byl tedy spočítán ze získaných dob pojištění a malých vyměřovacích základů (výdělků) a vyšel tedy takto nízký.

Další výdělečnou činností si invalidní důchod nezvýšíte. Nicméně řešení této situace existuje: Pomocí dobrovolného důchodového pojištění si můžete doplatit dobu studia, která vám již nebyla hodnocena (16 až 17 měsíců – přesně by vám vše měli spočítat na OSSZ). Tím byste splnil podmínku o “nechybějícím” více než jednom roce a důchod by vám byl vypočten podle výše uvedeného “ochranného” výpočtu. Upozorňuji, že důchod by nebyl doplacen zpětně, ale zvýšil by se až ode dne doplacení pojištění.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
na OSSZ mi řekli, že se již doba doplatit nedá. Já jsem totiž mezi 3.10.2007 a 1.2.2010 nebyl evidován na ÚP. Takže více jak rok doplatit nemohu.

Odpověď doplněna:

Děkuji za zaslání této informace, nicméně zde nešlo o dopojištění evidence na úřadu práce (protože v evidenci ÚP jste skutečně nebyl), ale o dopojištění doby studia – to si doplatit můžete.

§ 6 odst. 1 písm. a). zákona č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění uvádí možnost doplatit si dobu evidence na úřadu práce, ale písm. b) stejného odstavce umožňuje doplatit si dobu studia. V § 6 odst. 1 výše uvededeného zákona jsou vyjmenovány možnosti, za kterých je možné doplatit pojištění více než jeden rok zpětně, jak je tomu v případě “bez udání důvodu” (§ 6 odst. 2). Doporučuji jiště jednou navštívit s touto informací OSSZ a pak mi, prosím, dejte ještě jednou vědět.

Doplnění:

Tazatel si podle rad uvedených výše doplatil dobrovolné důchodové pojištění v částce přes 31.000 Kč. Díky tomu došlo ke zvýšení invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně ze 4.015 Kč na 9.521 Kč.