Dle čeho se vypočítává vdovský důchod u pracující, zdravé ženy ročník 1964?

Otázka:

Dobrý den, dle čeho se vypočítává vdovský důchod u pracující, zdravé ženy ročník 1964? V roce 1994 ovdověla, manželství trvalo 5 let. Děti ročník 1989 a 1984 obě pracující, s vdovou nebydlí.Vdovský důchod pobírá od roku 1994 – dosud 2020.
Výše vdovského důchodu je cca 7000,-Kč

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dle čeho se vypočítává vdovský důchod u pracující, zdravé ženy ročník 1964?

Vdovský důchod byl spočítán v době přiznání buď z důchodu (nejčastěji starobního nebo invalidního) zemřelého, pokud ho pobíral, nebo obdobného důchodu, na který by měl ke dni úmrtí nárok. Situaci tehdy řešil § 47 zákona č. 100/1988 Sb.:

§ 47
Výše vdovského důchodu
(1) Vdovský důchod činí 60 % důchodu starobního, invalidního nebo za výsluhu let, na který měl nebo by měl nárok manžel v době smrti; při splnění podmínek pro nárok na dva důchody se vdovský důchod vypočítává z vyššího důchodu.
(2) Vdovský důchod po poživateli částečného invalidního důchodu, který nebyl zaměstnán, se vyměřuje z invalidního důchodu, na který by měl poživatel částečného invalidního důchodu nárok v době smrti.
(3) Vdovský důchod po poživateli invalidního důchodu se na žádost vyměří z invalidního důchodu, na který měl poživatel tohoto důchodu nárok při novém vyměření; za den vzniku nároku na nové vyměření invalidního důchodu se v tomto případě považuje den smrti důchodce.
(4) Vdovský důchod činí nejméně 450 Kč měsíčně; nesmí však přesáhnout výši důchodu zemřelého, z něhož byl vdovský důchod vyměřen.
(5) Vdovský důchod vdovy, která nežila s manželem v době jeho smrti ve společné domácnosti, a rozvedené ženy nesmí být vyšší než výživné, popřípadě příspěvek na výživu; ustanovení odstavce 4 o nejnižší výměře vdovského důchodu zde neplatí.
(6) Mají-li nárok na vdovský důchod vdova i rozvedená žena, nesmí úhrn jejich vdovských důchodů převyšovat důchod zemřelého; pokud by úhrn byl vyšší, snižují se tyto důchody poměrně.

Následně byl důchod průběžně valorizován. Vzhledem k tomu, že uvedená vdova již dosáhla věku 45 let, má vdovský důchod přiznán trvale i bez toho, aby musela pečovat o nezaopatřené dítě.